9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

226. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

226 lat temu – 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, nazwaną później Konstytucją 3 Maja. W rocznicę jej uchwalenia obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, w trakcie którego w Przemyślu tradycyjnie przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej, władz samorządowych, służb mundurowych i mieszkańcy miasta spotykają się na Wzgórzu Zamkowym przed kamieniem upamiętniającym twórców Konstytucji.

Na Wzgórze Zamkowe uczestnicy uroczystości udali się wprost z Archikatedry Przemyskiej, gdzie rano odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych Orkiestry i Chóru Magnificat. Obchody przed kamieniem rozpoczęły się hymnem państwowym i wciągnięciem flagi na maszt. Spośród zaproszonych gości głos zabrali parlamentarzyści: Poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz oraz Poseł na Sejm RP Marek Rząsa, odczytane zostały także listy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz Posłanki na Sejm RP Anny Schmidt – Rodziewicz. Z krótkimi wystąpieniami zwrócili się do zebranych także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przemyślu Lucyna Podhalicz oraz Prezydent Miasta Robert Choma. Prezydent Miasta zgodnie z kilkuletnią tradycją odczytał także rotę przyrzeczenia strzeleckiego składanego przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego. Pierwsza część uroczystości zakończyła się złożeniem wiązanek pod kamieniem przez delegacje.

 

 

Uroczystą sesję Rady Miejskiej odbywająca się w Sali Zamku Kazimierzowskiego otworzyła Przewodnicząca Rady Lucyna Podhalicz. W trakcie jej przebiegu okolicznościowe inscenizacje prezentowali aktorzy Teatru Fredreum. Najważniejszym jednak punktem uroczystych obrad było wręczenie nagród i wyróżnień: Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla oraz Honorowego Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Przemyśla”.

Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla decyzją Komisji otrzymał w tym roku Wiktor Dżochowski za całokształt działalności twórczej w dziedzinie malarstwa, rzeźby i rysunku oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, jako miejsca z bogatym dorobkiem artystycznym.

Honorowe Wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” otrzymały następujące osoby:

- Pani Krystyna Knapek za wieloletnią działalność w Towarzystwie Dramatycznym Fredreum, pielęgnowanie tradycji teatralnych w Przemyślu, utrwalanie dobrej marki Teatru Fredreum i budowanie jego nowego wizerunku;

- Pani Barbara Bechawska za wieloletnią działalność w Towarzystwie Dramatycznym i Teatrze Fredreum, podtrzymywanie przemyskich tradycji teatralnych, bezinteresowne zaangażowanie jako aktor, reżyser i animator;

Pan Tomasz Kulawik za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju żeglarstwa przemyskiego, międzynarodowe sukcesy i promocję Przemyśla na akwenach morskich i śródlądowych;

Pan Jerzy Buczkowski za długoletnią służbę na rzecz miasta Przemyśla, rzetelność, otwartość, wzorową postawę zawodową i społeczną, kształtującą pozytywny wizerunek pracownika samorządu.

 

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 04-05-2017 15:34
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 16-05-2017 14:43