PWiK sp. z o.o. w Przemyślu laureatem Konkursu WZOROWA FIRMA

20 kwietnia b.r. Prezes Zarządu PWiK sp. z o.o. Małgorzata Ossowska odebrała w Rzeszowie nagrodę Najlepszy Zakład Komunalny Województwa Podkarpackiego w Konkursie „Wzorowa Firma”. Nagroda jest sukcesem Przedsiębiorstwa w ujęciu Całego Zespołu, który czerpiąc radość z tego co robi i dokładając tzw. cegiełkę od siebie gwarantuje sukces dzisiaj i w przyszłości.

wzorowa_firma_laureat.jpeg
PWiK sp.  z o.o. zaprezentowało swoją firmę w sposób bardzo przekonujący Kapitułę Konkursu. Zwrócono uwagę na historię przemyskich wodociągów, która sięga XVI wieku. System doprowadzający wodę do miasta, skonstruowany był pierwotnie z drewnianych rur. Niestety z powodu nieznanych okoliczności przestał w pewnym momencie funkcjonować. Dopiero w 1919 roku – po blisko trzydziestu latach starań oraz pięciu latach budowy (prowadzonej również w czasach wojny), Przemyśl doczekał się kilku studni ulicznych, do których codziennie doprowadzana była woda. Wraz z rosnącymi potrzebami miasta Przemyśla oraz jego mieszkańców, wodociąg miejski sukcesywnie rozwijano, między innymi poprzez budowę coraz większej liczby studni. Wówczas woda nie była jeszcze uzdatniana. Początek filtrowania wody datuje się na rok 1935. Aby niedobory wody w przyszłości nie zagrażały miastu, zdecydowano się na modernizację Uzdatniania Wody. Zwieńczeniem ówczesnych przemian było otwarcie w latach 80-tych Zakładu Uzdatniania Wody.  Po prawie stu latach nieustannego funkcjonowania, przemyskie wodociągi – obecnie znane jako Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z  Ograniczoną Odpowiedzialnością w Przemyślu, działają jako jedno z największych i najbardziej technologicznie rozwiniętych zakładów na terenie miasta Przemyśla obsługując blisko 70 tysięcy odbiorców z Przemyśla i gmin ościennych.

Przedstawiono bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Zaznaczono, iż pomimo podstawowej działalności jaką jest pobór, uzdatnianie i dostawa wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków nasze przedsiębiorstwo świadczy inne usługi dla mieszkańców m.in. w zakresie doradztwa technicznego; projektowania oraz wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych; przeprowadzania remontów wszelkich urządzeń wodno-kanalizacyjnych czy nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami.

Naczelną dewizą Spółki jest niezawodne świadczenie profesjonalnych usług o wysokiej jakości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów z powodzeniem działa komórka projektowa - wprowadzono projektowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, sieci wod.-kan., co pozwoliło na wykorzystanie potencjału kadrowego isprzętowego. Ponadto ma to dodatkowy WAŻNY wymiar - pracownicy mogą uzyskać uprawnienia budowlane branżowe, co w przyszłości pozwoli firmie na stabilizację w zakresie inspektorów nadzoru.

wzorowa_firma_laureat_2_m.jpeg
Skutecznie realizujemy inwestycje siłami własnymi wychodząc z konkurencyjną ofertą „zaprojektuj i wybuduj”. Zaznaczono, że Przedsiębiorstwo nie jest nowicjuszem na rynku unijnym w zakresie pozyskiwania środków unijnych i sprawnej realizacji. PWiK w ciągu ostatnich 15 lat kilkakrotnie korzystało ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W ramach pozyskanych funduszy zrealizowano między innymi takie inwestycje jak modernizacja oczyszczalni ścieków, przebudowa jazu piętrzącego na rzece San, modernizacja zakładu uzdatniania wody, czy budowa nowej sieci wodociągowej – wydatkowano blisko 100 mln zł, z czego średnio 50% pochodziło z UE.

Modernizacja oczyszczalni umożliwiła dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych (m.in. w zakresie usuwania związków biogennych). Rozbudowa procesu technologicznego o obiekty gospodarki osadowej umożliwiła uzyskanie osadów pościekowych neutralnych dla środowiska, nadających się do przyrodniczego wykorzystania.Przebudowa jazu na przepławkę dla ryb to pionierskie rozwiązanie w skali kraju pozwalające obecnie na swobodną migrację ryb, które bez problemów mogą dwukierunkowo pokonać przeszkodę i dopłynąć do tarlisk .

Na podkreślenie zasługuje również trzeci z dużych zrealizowanych projektów obejmujący m.in. modernizację zakładu uzdatniania wody w zakresie m.in. dostawy generatora ozonu oraz kompleksowej przebudowie systemu AKPiA całego obiektu.

wzorowa firma.jpeg
Plany na najbliższą przyszłość.

Realizacja projektu pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Przemyśla” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach” – umowa o dofinansowanie podpisana 3.04.2017 r. Wartość planowanej inwestycji według wniosku  o dofinansowanie wynosi 9.450.000 złotych netto, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 6 milionów złotych. Szczegóły nt. Projektu znajdują się na str. www.pwik.przemysl.pl w zakładce Fundusze Unijne.

 

Nagroda uprawnia Przedsiębiorstwo do posługiwania się znakiem WZOROWA FIRMA przez najbliższe 3 lata.

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 27-04-2017 11:21

Na skróty