30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferecja edukacyjna dotycząca projektu „Nawigator - kompleksowego programu wspierania rozwoju ekonomii społecznej”

We wtorek, 25 kwietnia w Sali obrad przemyskiego Urzędu Miejskiego obyła się konferencja edukacyjna dotycząca tematu ekonomii społecznej i realizacji kompleksowego programu wspierania rozwoju ekonomii społecznej „Nawigator”.

Organizatorem konferencji był Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz prezydent miasta Przemyśla. Gościem specjalnym był Wojciech Farbaniec - Burmisrz Rymanowa, który mówił o dobrych praktykach ekonomii społecznej stosowanych w jego mieście.

Ksiądz Artur Janiec – dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej opowiedział o tym, jaką ogromną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa ekonomia społeczna, nie tylko w zakresie polityki społecznej, ale również, a może przede wszystkim na współczesnym rynku pracy. Za przykład podał prężnie działające Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu, w którym wdrożył  i z powodzeniem realizuje program wspierania rozwoju ekonomii społecznej wśród mieszkańców naszego miasta. Ksiądz A. Janiec podkreślił, jak bardzo ważna jest pomoc osobom, które z jakichś powodów nie mogą znaleźć pracy, musi ona jednak polegać nie na wsparciu różnego typu zasiłkami lecz na umożliwieniu bezrobotnemu zdobycia kwalifikacji, zatrudnienia i usamodzielnienia się.

Wiesław Marchel - kierownik Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Krzysztofem Delikatem, kierownikiem PROWES w Rzeszowie przedstawili główne założenia projektu "Nawigator" - kompleksowego programu wspierania ekonomii społecznej.

Projekt ten realizowany jest od 1 stycznia 2017 roku, został on przedstawiony do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, co za tym idzie, planowaną datą zakończenia go jest 31 grudnia 2019 roku. Celem projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w latach 2017–2019, poprzez utworzenie 224 miejsc pracy, powołanie grup inicjatywnych oraz wsparcie szkoleniowo – doradcze realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Działania jakie realizowane są w ramach projektu to:

Inspiracja, która obejmuje animowanie lokalnych społeczności do działań w ramach ekonomii społecznej, diagnozowanie potencjału lokalnego, wyszukiwanie lokalnych liderów, tworzenie grup inicjatywnych, zawieranie partnerstw na rzecz ES między lokalnymi społecznościami, PES, JST i przedsiębiorcami.

Inkubacja, czyli wsparcie mające na celu przekształcenie grup inicjatywnych w przedsiębiorstwa społeczne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych, wsparcie szkoleniowo-doradcze, dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przyznanie mikrograntów na realizację projektu/przedsięwzięcia/inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.

Implikacja to zadanie obejmujące przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w istniejących oraz powstałych w ramach projektu przedsiębiorstwach społecznych oraz finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Wsparcie finansowe dla istniejących PS – 40 dotacji o wartości max. 25 000 PLN. Wsparcie finansowe dla PS powstałych w ramach projektu – 184 dotacje o wartości max. 25 000 PLN.

Kolejnym działaniem jest dynamizacja. Koncentruje się ona na podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji biznesowych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze, pośrednictwo finansowe, coaching, mentoring, a także szkolenia i kursy zawodowe dla 180 pracowników przedsiębiorstw społecznych.

I w końcu edukacja - w ramach tego zadania zostaje przeprowadzony szereg seminariów edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej. Zostaje opracowany i wydany Edukator zawierający zbiór materiałów edukacyjnych oraz powstaną materiały e-learningowe dotyczące tematyki z zakresu ekonomii społecznej, dostępne dla każdej zainteresowanej osoby.

„Nawigator” obejmuje 7 obszarów realizacji projektu:

powiaty

  • jarosławski
  • lubaczowski
  • przeworski
  • łańcucki
  • leżajski
  • przemyski
  • miasto Przemyśl

 

 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 26-04-2017 15:52
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 26-04-2017 15:55