1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zmiana statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla

W dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.

Zespół złożony z przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu przy udziale Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych zaproponował szereg zmian, które zostały przeanalizowane pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

Do najważniejszych zmian zaliczyć należy:
1) dopuszczenie do udziału w MRM przedstawicieli uczelni wyższych działających na terenie miasta,
2) ustalenie wieku, do którego można być członkiem MRM – na 25 lat,
3) obniżenie kworum do 1/3 składu MRM, za wyjątkiem decyzji dotyczących uchwał o szczególnym charakterze np. powołanie i odwołanie Przewodniczącego MRM czy likwidacji MRM,
4) wydłużenie kadencji MRM do 4 lat,
5) zmiana jednostki organizacyjnej urzędu odpowiedzialnej za opiekę nad MRM - Wydział Edukacji.

W załączeniu treść uchwały.

PDFUchwała Nr 249/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta Przemyśla.
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 21-04-2017 12:44
|
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl