PODSUMOWANIE AKCJI BEZPIECZNA SZKOŁA

      Straż Miejska w Przemyślu wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Obywatelskich, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu przygotowała i przeprowadziła w roku szkolnym 2005/2006 konkursu „Bezpieczna Szkoła”. Konkurs ma na celu zapoznanie uczniów z różnego rodzaju zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać w trakcie zabawy bądź też nauki, zawiera także informacje dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz niebezpieczeństw wynikających z spożywania alkoholu, palenia papierosów czy też zażywania narkotyków, a także zasad udzielania pierwszej pomocy.

Tematyka konkursu dotyczyła zasad bezpieczeństwa:


- w ruchu drogowym,
- w domu
- na podwórku
- w szkole
- oraz szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków
- zasad udzielania pierwszej pomocy.


     W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich przemyskich szkół podstawowych.
Pierwszy etap konkursu polegał on na spotkaniach funkcjonariuszy Straży Miejskiej z uczniami klas 4 szkół podstawowych. W trakcie zajęć zapoznawano uczniów z regulaminem i tematyką konkursu. W klasach zostały wyłonione przez wychowawców i pedagogów szkolnych trzyosobowe drużyny. W pierwszym etapie uczestniczyło ponad 700 uczniów.
Drugi etap konkursu polegał na rywalizacji drużyn klasowych wyłonionych w poszczególnych szkołach, w etapie pierwszym. Wyniku rywalizacji zostało wyłonionych dziesięć zespołów reprezentujących wszystkie Szkoły Podstawowe w Przemyślu. W drugim etapie uczestniczyło 99 uczestników. Dla każdej osoby biorącej udział w tym etapie przewidziane zostały nagrody. Etap ten został sfinansowany ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich UM w Przemyślu .
W miesiącu maju przeprowadzono trzeci etap, który był eliminacją do Wielkiego Finału. Etap ten pozwolił wyłonić pięć najlepszych drużyn, reprezentujących Szkoły Podstawowe Nr 4, Nr 5, Nr 14, Nr 15, Nr 16.
     Finał konkursu „Bezpieczna Szkoła” został przeprowadzony w dniu 14.06.2006 r. na sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Drużyny uczestniczące w finale składały się z trzech osób i odpowiadały na sześć pytań – pisemne (jednakowe dla wszystkich). Czas na udzielenie odpowiedzi wynosił dwie minuty. Udzielane odpowiedzi oceniane były przez komisje sędziowską w skali 0 – 5pkt.Klasyfikacja końcowa konkursu „Bezpieczna Szkoła” w roku szkolnym 2005/2006:

    


I miejsce SP Nr 15 – punktów 29
w składzie:
Alicja Piątkowska
Dominika Zając
Jakub Szal
Opiekun; pedagog – Anna Uruska, wychowawca - Andrzej Mykita,


II miejsce SP Nr 16– punktów 26
w składzie:
Paulina Dżugan
Aleksander Huk
Piotr Chachura
Opiekun; pedagog – Ewa Sowa


III miejsce SP Nr 14 - punktów 24
w składzie:
Eryk Tomaszewski
Krzysztof Dębicki
Michał Chamera
Opiekun; pedagog – Zofia Kulig, wychowawca Halina Dębicka


IV miejsce SP Nr 5 – punktów 22
w składzie:
Klaudia Szczurek
Agata Różycka
Krzysztof Romanowski
Opiekun; pedagog – Monika Polańska – Lizoń

V miejsce SP Nr 4 – punktów 21
w składzie:
Anna Bober
Łukasz Kowalczyk
Jakub Balicki
Opiekun; pedagog – Elżbieta Matusz


     Nagrody w finale konkursu zostały zakupione ze środków Wydziału Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Źródło: Straż Miejska w Przemyślu
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-06-2006 10:47 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty