18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Twierdza Przemyśl na liście UNESCO?

11 kwietnia w Krakowie odbyło się spotkanie w sprawie starań o dokonanie wpisu transgranicznego fortyfikacji austro-węgierskich, w tym Twierdzy Przemyśl i Twierdzy Kraków oraz cmentarzy wojennych I Wojny światowej, na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W spotkaniu wzięli udział prezydenci Krakowa i Przemyśla Jacek Majchrowski oraz Robert Choma, wójtowie Związku Gmin Fortecznych, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków z Podkarpacia i Małopolski Beata Kot oraz Jan Janczykowski.

Spotkanie służyło przedstawieniu samej inicjatywy, a przede wszystkim ustaleniu harmonogramu wspólnych działań - zdecydowano, że pierwsze formalne kroki zostaną podjęte jeszcze przed okresem wakacyjnym.

Sam pomysł dokonania wpisu fortyfikacji dawnego państwa Habsburgów na Listę UNESCO po raz pierwszy został przedstawiony jeszcze w 2003 roku podczas Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Krakowie, powrócono do niego ponownie w 2010 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa w Warszawie - Twierdza Przemyśl i Twierdza Kraków zyskały wówczas wstępną akceptację ze strony polskich ekspertów. Również zawiązany w 2008 roku Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl od początku swojej działalności planował rozszerzenie ochrony konserwatorskiej oraz nobilitację zabytku poprzez ustanowienie pomnikiem historii oraz wpis Twierdzy Przemyśl na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, co stało się aktualne po zakończeniu I etapu projektu realizowanego na obszarze Twierdzy. Inicjatywa została przedstawiona i zyskała akceptację na niedawnym spotkaniu przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Przemyślu.

 

 

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcia: Wiesław Majka, Kancelaria Prezydenta Krakowa

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-04-2017 14:15
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-04-2017 14:22