1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla

logotypy kolor.jpeg
W dniu 03.04.2017r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Przemyślu podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Przemyśla”. Projekt współfinansowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki współfinansowaniu projektu z funduszy Unii Europejskiej PWiK sp. z o.o. zrealizuje:

  1. Budowę kanalizacji w ul. 3-go Maja i ul. 29-go Listopada w Przemyślu (od skrzyżowania z ul. Lelewela do 29-go Listopada na wysokości parkingu przy jednostce wojskowej)
  2. Budowę kanalizacji w ul. Jasińskiego, ul. Topolowej, ul. Ziemiańskiego, ul. Krównickiej, ul. Rozdroże, ul. Batorego w Przemyślu
  3. Budowę kanalizacji w dzielnicy Za Wiarem w Przemyślu (ul. Okrężna, ul. Niecała, ul. Droga Hurecka, ul. Północna)
  4. Budowę sieci wodociągowej na Osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu (ul. Kruhel Wielki, ul. Jastrzębia, ul. Klonowa, ul. Grabowa, ul. Leszczynowa, ul. Dębowa, ul. Jaworowa, ul. Łowiecka)
  5. Budowę kanalizacji w ul. Śmiałego i ul. Bielskiego w Przemyślu (ul. Bielskiego od skrzyżowania z ul. Łętowską do wysokości budynku nr 120 z włączeniem w ul. Śmiałego przy parkingu obok cmentarza)
  6. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
  7. Dwa kontrakty Inżyniera Kontraktu

Wartość projektu wg umowy to 9 450 000,00 zł netto, w tym dofinansowanie z UE: 63,75%, pożyczka z NFOŚiGW: 36,25%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2017-2020.

Od stycznia br. trwa budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu. Na dzień dzisiejszy wykonano 36% przewidzianej do realizacji długości sieci wodociągowej. Przystąpiono także do prac związanych z wykonaniem hydroforni kontenerowej. Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej PWiK sp. z o.o.w Przemyślu: www.pwik.przemysl.pl, zakładka Fundusze Unijne.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 11-04-2017 11:49
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 11-04-2017 14:32