JUBILEUSZ PIĘCIOLECIA ISTNIENIA PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

     W dniu 2 czerwca br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu obchodziła pięciolecie swojego istnienia. W uroczystości jubileuszowej uczestniczyły władze uczelni, wykładowcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu. 

     Przybyłych powitał Rektor PWSZ prof. dr hab. Jan Draus opowiadając o historii uczelni podkreślał ogromną rolę uczelni w kształceniu młodzieży. Na terenie Miasta i Przemyśla jest to jedyna Publiczna uczelnia Wyższa. W wystąpieniu nie zabrakło również nawiązania do tradycji akademickich jakie w Przemyślu budowane były od bardzo dawna. Podkreślał również zaangażowanie osób, które przyczyniły się do utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.  
     Marek Kuchciński Poseł na Sejm RP jako jeden z inicjatorów powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przedstawił istotne elementy jakie wpłynęły na decyzje związane z Utworzeniem PWSzZ. Po wystąpieniu Posła głos zabrał Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda Podkarpacki. W swoim wystąpieniu podkreślał istotną rolę Uczelni, która kształci młodzież  z całego regionu podkarpackiego.
     Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na trud prowadzenia uczelni publicznej na bardzo dużym rynku uczelni wyższych: „Dzisiaj, kiedy rynek uczelni wyższych jest obszarem ostrej konkurencji, prowadzenie publicznej szkoły wyższej jest zadaniem niełatwym. Myślę jednak, że biorąc pod uwagę dotychczasowe działania władz PWSZ i ambitne plany na najbliższe lata, można pozwolić sobie na optymizm i patrzenie z ufnością w przyszłość.”.
     Prezydent podkreślał iż: „Ważnym aspektem funkcjonowania PWSZ jest także to, że jest ona alternatywą dla młodzieży mniej zamożnej, której sytuacja finansowa utrudnia zdobywanie wykształcenia w uczelniach prywatnych. Jej dalszy rozwój może też w znaczącym stopniu powstrzymać proces migracji młodzieży do innych ośrodków akademickich. Szkoła jest bardzo ważnym elementem wizerunku Miasta, ośrodkiem który tworzy jego oblicze edukacyjne na najwyższym poziomie kształcenia, dlatego też stale musi się zmieniać na lepsze i jeszcze mocniej stawać się integralną częścią rozwoju Miasta Przemyśla.”  
Na zakończenie Prezydent życzył władzom uczelni, aby przekształcenie w Państwową Wyższą Szkołę Europejską przyczyniło się do dalszego dynamicznego rozwoju PWSzZ.
Prof. dr hab. Jan Draus Rektor Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej na ręce Prezydenta Miasta Przemyśla złożył podziekowania w których czytamy: "Mam zaszczyt w imieniu własnym oraz społecznosci akademickiej Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej w Przemyslu wyrazić Panu wdzięczność za przejawiana troskę o sprawy naszej uczelni i życzliwość wobec jej zamiarów w minionym pięcioleciu."

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień zasłużonym gościom oraz pracownikom uczelni.

    Ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez władze uczelni podczas którego przygrywała przemyska kapela Fidelis.

Rafał Porada

Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 05-06-2006 09:19 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty