14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Klubu Żeglarskiego Opty


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Likwidator Stowarzyszenia Klub Żeglarski Opty z siedzibą w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 89/17/199,

p o s t a n o w i ł

  1. Rozwiązać Stowarzyszenie Klub Żeglarski Opty w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora Waltera Owerko.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: ul. Sikorskiego 13A/35, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

LIKWIDATOR

Walter Owerko

 

PDFObwieszczenie Klub Żeglarski Opty.pdf

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 05-04-2017 09:54