12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wojewoda ogłosił przetarg na opracowanie dokumetacji przejścia

Na stronach wojewody podkarpackiego ukazało się (1 kwietnia br.) ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach”. Po opracowaniu w ubiegłym roku Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy tego drogowego przejścia granicznego, to kolejny etap zmierzający do realizacji tej ważnej dla gospodarki naszego regionu inwestycji.  Realizacja budowy jest przewidziana na lata 2018 – 2019.

Ogłoszenie o przetargu jest dostępne na stronach internetowych wojewody podkarpackiego

Zabiegi samorządów Ziemi Przemyskiej i wielu innych środowisk o powstanie przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice trwają od wielu lat. Ta idea znalazła zrozumienie i wsparcie po obu stronach granicy i nawiązuje zarówno do wykorzystania historycznych szlaków, jak i stosunkowo świeżej historii kursowania pociągu Warszawa – Ustrzyki Dolne, przejeżdżającego przez terytorium Ukrainy do połowy lat 90-tych XX wieku. Przejście umożliwi skorzystanie z najkrótszej drogi w ukraińskie Bieszczady i dotarcie do takich miejscowości jak Dobromil, czy Truskawiec.

Pomysł budowy przewijał się m.in. podczas corocznych polsko – ukraińskich spotkań w Krasiczynie organizowanych przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą, a także organizowanych od 2011 roku Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa. Budowa przejścia jest przede wszystkim szansą na ożywienie gospodarcze terenów przygranicznych, podniesienie i udostępnienie nowych obszarów inwestycyjnych po obu stronach granicy. Swego czasu nawet ukute zostało określenie „złoty trójkąt” dla terenów położonych pomiędzy Przemyślem, Medyką i Malhowicami, co najlepiej opisuje oczekiwania, jakie wiążą się z budową przejścia. Bardzo ważną funkcją, jaką powinno pełnić przejście jest także ułatwienie ruchu turystycznego. To szansa dla Przemyśla, ale ostatnio także coraz częściej upominają się o jego uruchomienie miejscowości turystyczne, głównie uzdrowiskowe na Ukrainie, z którymi współpracujemy, jak Truskawiec i Schodnica.

zdjęcie: www.powiat.przemysl.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 03-04-2017 13:43