16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powstaje gazociąg Hermanowice – Strachocina

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. poinformował, że rozpoczyna prace budowlane w celu realizacji kluczowej inwestycji pn. „Gazociąg Hermanowice – Strachocina DN 700, MOP 8,4 MPa” w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Podgórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego,, opolskiego i wielkopolskiego. W województwie podkarpackimi i przebiegać będzie przez gminy: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok.

Gazociąg Hermanowice – Strachocina będzie miał długość ok 72 km. Dla inwestycji zakończono etap projektowania i uzyskano wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne. Kolejny etap stanowi realizacja prac budowalnych, których wykonawcą jest wybrana w publicznym postępowaniu przetargowym firma PGNiG Technologie S.A. Nadzów inwestorski nad inwestycją sprawuje firma MGGP S.A.

Celem inwestycji jest poprawa warunków technicznych przesyłania gazu oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania gazu do odbiorców poprzez modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo – wschodniej części Polski oraz połączenie z Podziemnym Magazynem Gazu Strachocina i współpracy krajowego systemu przesyłowego z nowym interkonektorem Polska – Słowacja. Budowa gazociągu wraz z realizacją innych powiązanych inwestycji, stanowi istotny element wdrożenia na terenie Polski koncepcji środkowoeuropejskiego korytarza gazowego Północ – Południe, łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji. Ma również duże znaczenie w kontekście planowanej budowy nowego gazociągu Polska – Ukraina, który przebiegać ma pomiędzy węzłem Hermanowice po stronie polskiej a węzłem Bliche Volytsia po stronie ukraińskiej.

W październiku 2013 roku Komisja Europejska przyznała tej inwestycji status „Projektu wspólnego zainteresowania („Project of Common Interest)”. Budowa gazociągu relacji Hermanowice – Strachocina uzyskała także dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Szacunkowa wartość inwestycji to 288 mln PLN, zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2019 roku. Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Zdjęcie: http://www.gaz-system.pl

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-03-2017 14:26