4 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Staż + szkolenie = zatrudnienie"

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby chcące zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje i odbyć płatny staż zawodowy oraz uzyskać zatrudnienie do udziału w projekcie „STAŻ + SZKOLENIE = ZATRUDNIENIE” realizowanym w ramach Działania 7.1 „Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

loga_staż_m.jpeg

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie identyfikacji potrzeb uczestnika projektu oraz sporządzenia Indywidualnego Planu Działania
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe wg zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu i zapotrzebowania pracodawców
 • staże zawodowe przez 8 miesięcy - stypendium stażowe 1750 zł brutto/miesiąc
 • możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

 1. osoba długotrwale bezrobotna  
 2. osoba zarejestrowana w PUP przez okres ponad 12 m-cy od momentu ostatniej w nim rejestracji
 3. osoba powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
 4. osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (wg Kodeksu Cywilnego)

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny wypełnić Formularz rekrutacyjny dotyczący udziału w projekcie i dostarczyć go osobiście lub pocztą/kurierem do Biura Projektu w niżej wskazanym terminie.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: 27.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Dokumenty związane z udziałem w projekcie, w tym Formularz rekrutacyjny są dostępne na stronie internetowej PARR S.A. www.parr.pl oraz w Biurze Projektu.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.


Biuro projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 32), 37-700 Przemyśl

tel. (16) 676 09 85, wew. 9

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 30-03-2017 13:09