13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie” – konkurs.

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem  do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego.

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae. Dniem uhonorowania będzie 27 maja 2017 roku – Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbędzie się w gmachu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zasady Konkursu przewidują, iż zgłoszeń danej Osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie  w terminie do dnia 25 kwietnia br. do organizatora wypełnionego zgłoszenia do Konkursu.

Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin.Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: ks. bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

DOCXRegulamin konkursu + Zgłoszenie.docx
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-03-2017 12:54