-2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie koordynatorów Erasmus + na Litwie

W dniach 14 – 16 marca 2017 r. nauczycielki z Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich  pp. Aneta Ligęza-Kuśnierz i Joanna Baran uczestniczyły w kolejnym międzynarodowym spotkaniu koordynatorów projektu be-well@school.eu, który przy finansowym wsparciu unijnym, realizowany  jest w ramach programu Erasmus +  w szkołach z Polski (Gimnazjum nr 4), Niemiec, Litwy i Włoch. Tym razem  nauczyciele – koordynatorzy z czterech państw  spotkali się  w litewskim Szawle, aby zaplanować  kolejne spotkania uczniów w maju br. w Esens (Niemcy) oraz  w październiku w Piacenzy (Włochy). Podczas pobytu w szkołach partnerskich uczniowie będą realizować mnóstwo ciekawych zadań związanych z kolejnymi aspektami projektu -  jak żyć eco (be-ecofriendly) i jak być aktywną częścią swojej społeczności (be-socially). Majowe spotkanie w Esens w  Niemczech poświęcone będzie tematyce ekologii, środowiska oraz zdrowego funkcjonowania uczniów w szkole, np.  zdrowych sposobów spędzania czasu na przerwach międzylekcyjnych. Pracując w grupach międzynarodowych online (wykorzystując m.in. platformę etwinning), uczniowie już teraz opracowują  cztery tematy – „Jedzenie w szkole,”  „Recycling”, „Ślad ekologiczny”, „Przerwa na zdrowo”, zaś podczas spotkania w Niemczech zaprezentują wyniki swoich badań i analiz oraz wnioski.

Tematem przewodnim spotkania we Włoszech, w przyszłym roku szkolnym, będzie  szeroko rozumiana integracja – angażowanie jak największej grupy członków społeczności klasowej/szkolnej/lokalnej do wspólnych działań - mimo różnic, odmiennych poglądów, zainteresowań, aspiracji.

Spotkanie nauczycieli w Szawle zaowocowało wieloma ciekawymi pomysłami do dalszej pracy z młodzieżą. Wyrazy podziękowania należą się gospodarzom, którzy stworzyli warunki do wielogodzinnych i bardzo owocnych obrad na terenie szkoły, a  wieczorami umożliwili nauczycielom odkrywanie  niezwykłych uroków pięknej, choć bardzo jeszcze chłodnej  Litwy.

 

 

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 29-03-2017 10:48
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 29-03-2017 10:49