9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca zakazu wypalania traw

Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne, ale też niedozwolone!

Z godnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2260) informujemy, że po myśli cyt. ustawy zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Art. 131. pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody mówi: kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

Od wielu lat strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska walczą z tym nierozsądnym zwyczajem, który niejednokrotnie grozi niekontrolowanym pożarem i przez co może stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, jak również dla obiektów budowlanych w tym domostw i kompleksów leśnych.

Jednocześnie w czasie wypalania traw giną drobne zwierzęta polne oraz ptaki. Praktyka ta może prowadzić do dużego zadymienia, co może wywołać u osób znajdujących się w tym rejonie trudności w oddychaniu, jak również spowodować utrudnienia kierującym pojazdami.

Gdy zauważysz

  • pożar zgłaszaj na telefon alarmowy: 112 lub 998 (Straż Pożarna),
  • podpalaczy trawy zgłaszaj na telefon alarmowy: 112 lub 997 (Policja).
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-03-2017 15:14