12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

W A Ż N E !! Informacja dla posiadaczy Karty Polaka zamieszkałych na terenie Miasta Przemyśla.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że świadczenie pieniężne przyznane decyzją Wojewody Podkarpackiego -  przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie w Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających Kartę Polaka - będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Wodnej 11 w terminach:

  • za okres marzec i kwiecień – do dnia 30 kwietnia 2017r.
  • od miesiąca maja do miesiąca października - do dnia 30 każdego miesiąca następującego po miesiącu na który przyznane jest świadczenie.

Do Kasy należy zgłosić się z ważnym  paszportem  i decyzją Wojewody Podkarpackiego.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem świadczenia na konto bankowe proszone są o kontakt z  Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Izydory Kossowskiej 1 – pokój nr 8  -  tel. 16 678 – 62 – 29,   e-mail: od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 - 1530

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 20-03-2017 10:22
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 21-03-2017 08:42