5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023

loga_rewitalizacja.jpeg

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2016-2023. Mieszkańcy oraz inni interesariusze Programu Rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się z przygotowanym projektem dokumentu. Wszelkie uwagi można było zgłaszać za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego.

Zbiorcze zestawienie uwag, wniosków i propozycji wraz ze sposobem ich rozpatrzenia przedstawiono w tabeli poniżej.

PDFRaport z konsultacji społecznych LPR Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl