Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023

loga_rewitalizacja.jpeg

Zakończył się proces konsultacji społecznych projektu dokumentu LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2016-2023. Mieszkańcy oraz inni interesariusze Programu Rewitalizacji byli zachęcani do zapoznania się z przygotowanym projektem dokumentu. Wszelkie uwagi można było zgłaszać za pomocą przygotowanego formularza konsultacyjnego.

Zbiorcze zestawienie uwag, wniosków i propozycji wraz ze sposobem ich rozpatrzenia przedstawiono w tabeli poniżej.

PDFRaport z konsultacji społecznych LPR Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.pdf (818,07KB)

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 14-03-2017 13:12

Na skróty