14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie przeniesienia wystawy „Wybierz życie”

Z wnioskiem o wyrażenie zgody na ustawienie w przemyskim Rynku wystawy „Wybierz życie” zwrócił się do Prezydenta Miasta pod koniec lutego przedstawiciel Fundacji Pro-prawo do życia. Taką zgodę otrzymał i ekspozycja stanęła w tym miejscu 8 marca. Jednak w ciągu kolejnych dni do Urzędu skierowane zostały bardzo liczne protesty mieszkańców miasta odnoszące się przede wszystkim do lokalizacji, czyli przestrzeni publicznej dostępnej dla osób w różnym wieku, a co za tym idzie także treści plansz składających się na wystawę.

Wobec wyraźnego sprzeciwu mieszkańców w piątek 10 marca Prezydent Miasta w rozmowie telefonicznej poinformował przedstawiciela Fundacji o tych faktach, sugerując zmianę umiejscowienia, na co właściciele ekspozycji nie wyrazili zgody. Ta propozycja została powtórzona w piśmie skierowanym do Fundacji Pro – prawo do życia w poniedziałek 13 marca wraz z informacją, że wystawa powinna zostać przeniesiona przez organizatora do godz. 18.00 w inne miejsce, wskazując jako propozycję teren boiska przy byłym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Ratuszowej. Prezydent podkreślił przy tym, że charakter interwencji wpływających do Urzędu przekonuje, że ekspozycja nie realizuje edukacyjno – informacyjnego celu, zakładanego przez organizatorów, szczególnie w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, jaką jest przemyski Rynek. Właściciel ekspozycji poinformował, że nie ma możliwości organizacyjnych do przeniesienia jej we wskazanym dniu, lecz dopiero 15 marca. Prezydent podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję o zmianie lokalizacji, więc po godzinie 18.00 elementy wystawy przetransportowały służby miejskie. Wystawa jest więc dostępna dla chcących się z nią zapoznać na wspomnianym boisku przy ul. Ratuszowej w godzinach 7.00 – 22.00. Jednocześnie Fundacja zaproponowała kilka innych lokalizacji wystawy w Przemyślu, co będzie przedmiotem dalszych rozmów z jej przedstawicielami.

 

Witold Wołczyk

Rzecznik Prasowy

Urząd Miejski w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-03-2017 10:22
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 14-03-2017 10:49