-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zielony szlak przemysko - bachórski

aut. Jakub Sadowy, „Nasz Przemyśl”, kwiecień 2007 (Nr 31)

Zielony szlak przemysko – bachórski jest drugim, obok czerwonego szlaku przemysko – sanockiego, górskim szlakiem turystycznym na terenie Przemyśla. Zaczyna się przy siedzibie Oddziału PTTK im dr M.Orłowicza na ulicy Walerego Waygarta. Przekracza San Mostem Orląt Przemyskich i od tego miejsca, aż do Bachórza, biegnie lewym brzegiem rzeki. Chociaż zielony szlak przemysko – bachórski jest najdłuższym szlakiem turystycznym we wschodniej części Pogórza Dynowskiego, jest on stosunkowo krótki (niewiele ponad 50 kilometrów) i posiada jedynie znaczenie lokalne.

Zielony szlak przemysko – bachórski prowadzi przez teren miasta Przemyśla, powiatu przemyskiego i powiatu rzeszowskiego, na znacznej długości granicą między powiatem przemyskim i powiatem jarosławskim oraz powiatem przemyskim i powiatem przeworskim.

Zielony szlak przemysko – bachórski nie jest szlakiem długim, ponadto prowadzi na prawie całej długości pasmem wzgórz należącym do wschodniej części pogórza Dynowskiego, dlatego traktujemy go jako całość, bez dzielenia na odcinki i części, jak miało to miejsce w przypadku dłuższych i bardziej złożonych tras niebieskiego szlaku karpackiego i czerwonego szlaku przemysko – sanockiego.

Na szlaku.jpeg

Wschodnia część Pogórza Dynowskiego, to silnie rozczłonkowane pasmo wzgórz, będące wododziałem rozgraniczającym zlewnię środkowego i dolnego Sanu. Z pasma tego niewielkie potoki (m.in. Drohobyczka, Kamionka, Łętowienka),  spływają na południe, do środkowego Sanu, który w tym miejscu ma charakter rzeki podgórskiej. Natomiast na północ, do dolnego, nizinnego już Sanu, płyną większe cieki wodne: Rada i Łęg Rokietnicki oraz Mleczka (dopływ uchodzącego do Sanu Wisłoka). Z północnych zboczy pasma płynie także niewielka Żurawianka. Pogórze Dynowskie ma charakter zdecydowanie rolniczy. Na trasie szlaku największy kompleks leśny napotykamy niedaleko Przemyśla, podchodząc od Łętowni na wzgórze Stojałów (376 m n.p.m.). Towarzyszy on nam od tego miejsca, aż do pól nad miejscowością Średnia. Im dalej na zachód tym mniej jest lasów.

Przebieg zielonego szlaku przemysko – bachórskiego na terenie samego Przemyśla nie jest, niestety, szczególnie atrakcyjny, prowadzi bowiem głównymi, ruchliwymi ulicami. Od siedziby Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dr M. Orłowicza, ulicą Walerego Waygarta dociera do Wybrzeża Marszałka Józefa Piłsudskiego, a dalej przez most im. Orląt Przemyskich, ulicami 3-go Maja, Joachima Lelewela, Stefana Okrzei, Ignacego Paderewskiego wiedzie na Lipowicę. Dopiero odcinek prowadzący ulicą gen. Józefa Wysockiego jest nieco spokojniejszy. Najlepiej ominąć miasto i dojechać na Lipowicę autobusem linii 5 lub 14.

Poza granicami administracyjnymi Przemyśla (od skrzyżowania ulic gen. Józefa Wysockiego i Obronnej), zielony szlak przemysko – bachórski schodzi do Łętowni, a następnie przez wzgórze Stojałów (376 m n.p.m.), przechodzi w niewielkiej odległości od wierzchołka Karczmarowej (408 m n.p.m.) i dociera do Bukowego Garbu (426 m n.p.m.). Od tego miejsca prowadzi wspomnianym już działem wodnym, między zlewnią środkowego i dolnego Sanu, będącym równocześnie granicą między powiatami przemyskim na południu i jarosławskim na północy. Kolejne ważne punkty to miejscowość Helusz i wzgórze Patryja (438 m n.p.m.). Od Huciska Nienadowskiego szlak prowadzi granicą powiatów przemyskiego i przeworskiego przez wzniesienie Kopce (446 m n.p.m.) i widokowe wzgórza między Drohobyczką na południu, a Huciskiem Jawornickim na północy. Dalej (już na terenie powiatu rzeszowskiego, schodzi na południe do Laskówki i dociera do Bachórza, gdzie na krótkim odcinku prowadzi łącznie z niebieskim szlakiem karpackim i kończy się przy przystanku PKS.

Nad Nienadową zielony szlak przemysko - bachórski przebiega na krótkim odcinku łącznie z żółtym s.jpeg

Zielony szlak przemysko – bachórski łączy się z czerwonym szlakiem przemysko sanockim (wspólny początek obu tras), po drodze na krótkim odcinku (między Patryją, a Huciskiem Nienadowskim) biegnie łącznie z żółtym szlakiem pruchnickim, a ostatni swój fragment w Bachórzu, pokonuje razem z niebieskim szlakiem karpackim.

 

Ważniejsze punkty zielonego szlaku przemysko – bachórskiego:

  1. BUKOWY GARB (426 m n.p.m.). Wzgórze o łagodnym, zalesionym szczycie, położonym w pobliżu szlaku. Z zachodnich, bezleśnych zboczy, nad miejscowością Średnia, rozciągają się okazałe panoramy położonego na południe Pogórza Przemyskiego.
  2. PATRYJA (438 m n.p.m.). Najbardziej wyeksponowane, chociaż nie najwyższe, wzniesienie na zielonym szlaku przemysko – bachórskim. Patryja góruje nad doliną Sanu między Dubieckiem, a Babicami. Nazwa pochodzi od wyrazu patria – ojczyzna (z łac.) i nie jest jedyna na naszych terenach. Tak nazywano wzniesienia, z których można było oglądać znaczną połać kraju. Na stokach Patryji mają swój początek źródłowe strumienie Mleczki Wschodniej. Charakterystycznym elementem wzgórza jest maszt telefonii komórkowej. Wierzchołek wzgórza pokryty jest polami uprawnymi, czemu zawdzięczamy naprawdę imponujące widoki.
  3. KOPCE (446 m n.p.m.). Najwyższe wzgórze na trasie zielonego szlaku przemysko – bachórskiego. Nazwę swą zawdzięcza istniejącym tu niegdyś kopcom (w pobliżu szlaku, na wschód od szczytu z niewielkim odchyleniem ku północy).
  4. BACHÓRZ. Wieś w bezpośrednim sąsiedztwie Dynowa, mogąca poszczycić się tym, że w przeszłości (XV w.) posiadała prawa miejskie. Główną atrakcja Bachórza jest trasa kolejki wąskotorowej z Przeworska do Dynowa prowadząca przez zachodni kraniec miejscowości. Bachórz posiada dobre połączenie z Przemyślem (autobusy i busy).

Patryja (438 m n.p.m.). Nazwa wzgórza wywodzi się od wyrazu patria - ojczyzna..jpeg

Przyroda rozległego Pogórze Dynowskiego objęta jest w znacznej mierze ochroną. We wschodniej części tego terenu znajduje się Przemysko – Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz północny skrawek Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Zielony szlak przemysko – bachórski na całej swojej długości, wyjąwszy miasto Przemyśl, prowadzi przez obszary objęte ochroną przyrody. Tylko na krótkim odcinku od Łętowni do Średniej jest to Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pozostała część szlaku prowadzi przez będący jego otuliną Przemysko – Dynowski obszar Chronionego Krajobrazu.

Utrzymaniem całego zielonego szlaku przemysko - bachórskiego zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. dr M. Orłowicza w Przemyślu. Prace na szlaku były prowadzone w ubiegłym roku na odcinku od Helusza do Bachórza, a w latach wcześniejszych na odcinku od Przemyśla do Helusza. Można przyjąć, ze szlak został w całości odnowiony, jednak turysta powinien zachować dużą czujność ze względu na to, ze trasa prowadzi niekiedy w sposób kręty siecią dróżek polnych i leśnych, a ponadto nie jest licznie uczęszczana. W ubiegłym roku dokonano istotnej zmiany przebiegu zielonego szlaku przemysko – bachórskiego, modyfikując jego fragment prowadzący z Laskówki do Bachórza i likwidując odcinek szlaku między Bachórzem, a Dynowem. Do zeszłego roku prowadził on od Bachórza łącznie z niebieskim szlakiem karpackim drogami wojewódzkimi 884 i 835. Ze względów praktycznych i ekonomicznych podjęto decyzję o skróceniu końcowego odcinka pierwszego z nich. Turysta nadal może dojść szlakiem (tyle, ze niebieskim) do Dynowa, jednak jest to alternatywa mało atrakcyjna, uwzględniwszy duży ruch na obu drogach. Niestety, często chcąc zachować ciągłość jakiegoś szlaku (w tym wypadku niebieskiego szlaku karpackiego) znakarze, w braku innej drogi, zmuszeni są prowadzić go przez miejsca mniej atrakcyjne, jak na przykład ruchliwe szosy. Na mapach wydanych do tej pory zaznaczony jest, nieaktualny już, przebieg zielonego szlaku przemysko – bachórskiego. Przed wyruszeniem na każdą trasę prowadzącą którymś z pieszych szlaków turystycznych okolic Przemyśla, warto porównać przebieg szlaku na mapie ze schematem szlaków turystycznych znajdujących  się na stronie Oddziału PTTK im. dr M. Orłowicza w Przemyślu – www.przemysl.pttk.pl . Tutaj nanoszone są na bieżąco zmiany, co po konfrontacji schematu z mapą, może pomóc w ustaleniu marszruty.

Zielony szlak przemysko – bachórski nie jest sztandarowym szlakiem okolic Przemyśla, ale jako najdłuższy na lewym brzegu Sanu zasługuje na poświęcenie mu przynajmniej jednej niedzielnej wycieczki.

 

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 10-03-2017 11:02