29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej

Osoby z terenu miasta Przemyśla zainteresowane terytorialną służbą wojskową mają możliwość złożyć akces ubiegania się o przyjęcie do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej poprzez wypełnienie ankiety dla kandydata, które znajdują się u żołnierza zawodowego - przedstawiciela 3PBOT na ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu (Hala) POSiR na pierwszym piętrze do dnia 23 marca br. w godzinach 9:00-12:00

Na bieżąco ankiety są również dostępne w:

Punkcie informacyjnym w WKU Jarosław ul. Głęboka 4, 37-500 Jarosław - właściwego terytorialnie dla Miasta Przemyśla:
Telefon: 261 165 208
E-mail: wkujaroslaw@ron.mil.pl

oraz

Urzędzie Miejskim w Przemyślu u

Pełnomocnika Prezydenta ds. Obrony Terytorialnej
ul. Katedralna 5 , 37-700 Przemyśl, Telefon: 16-6752154, pokój nr 12

 

Kryterium wiekowe dla kandydata do OT:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 58. 1.  Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt trzy lata życia. ( Dz.U.2016. poz. 2138)

O służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej - kobiety i mężczyźni.

Ubiegać się o przyjęcie do terytorialnej służby wojskowej w jednostkach OT mogą również osoby, które odbyły służbę w formacjach uzbrojonych tj. (osoby, które pełniły służbę np. w BOR, Straży Granicznej czy Policji), jako ochotnicy na przydziałach terytorialnych. W procesie naboru żołnierzy rezerwy, są brane pod uwagę szczególnie kwalifikacje przydatne w jednostkach OT.

Osoby zainteresowane winny zgłaszać gotowość do ubiegania się o przyjęcie do Wojsk Obrony Terytorialnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień. Dla Miasta Przemyśl oraz Powiatu przemyskiego właściwą terytorialnie jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu ul. Głęboka 4. Telefon: 261 165 208, 261 165 282.

51685.jpeg

Źródło: Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

Publikacja: Maciej J. Szeremeta

Opublikował: Maciej Szeremeta | Data publikacji: 06-03-2017 14:41
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 21-03-2017 08:28