OGÓLNOPOLSKI SUKCES UCZENNICY SP 15

     Uczennica Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu Ewa Zając wzięła udział w drugiej części Ogólnopolskiego Sympozjum Młodych Matematyków, które odbyło się 9 kwietnia br w Lublinie. Ewa do udziału w sympozjum została zaproszona przez organizatorów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polskie Towarzystwo Matematyczne, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublina.

     W trakcie seminarium zaprezentowała pracę „Ciekawostki matematyczne”. Praca ta została nagrodzona przez kapitułę w części konkursowej sympozjum młodych talentów, które odbyło się w styczniu br. Praca Ewy wzbudziła zainteresowanie jurorów ze względu na nietypowe wręcz nowatorskie opracowanie tematu. Jej praca pobudza do logicznego, matematycznego myślenia, stwarza płaszczyznę do rozwoju zainteresowań matematycznych bowiem ujmuje te dziedzinę nauki w nieco inny bardziej zabawowy sposób. Po prezentacji Ewa odebrała dyplom i nagrodę rzeczową.

Źródlo: SP Nr 15
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


Opublikował(a):  Data publikacji: 26-04-2006 12:29 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty