Chivasso dziesiątym miastem partnerskim Przemyśla

W trakcie uroczystości odbywającej się 3 marca br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu Burmistrz Chivasso Libero Ciuffreda oraz Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma podpisali umowę o współpracy partnerskiej między miastami. Włoskie Chivasso stało tym samym dziesiątym  miastem partnerskim Przemyśla.

Z inicjatywą nawiązania współpracy wystąpiły władze włoskiego miasta przy udziale władz regionu, Konsula Generalnego RP w Mediolanie oraz Konsula Honorowego RP w Turynie. Pomysł został z zadowoleniem przyjęty przez delegację samorządu naszego miasta podczas wizyty we Włoszech w listopadzie ub. roku, a następnie potwierdzony przez Radę Miejską w Przemyślu niedawno podjętą - 23 lutego – uchwałą.

W uroczystości ze strony włoskiej wzięli udział także Wiceburmistrz Massimo Corcione, Konsul Honorowy RP w Turynie Ulrico Leiss de Leimburg, radni Rady Miejskiej w Przemyślu, zastępcy prezydenta i Sekretarz Miasta, prezesi przemyskich spółek i kierownicy jednostek UM.

 

Liczące ponad 20 tysięcy mieszkańców Chivasso  pomiędzy Turynem a Mediolanem i jest ośrodkiem miejskim oddziałującym kulturotwórczo na region liczący ok. 100 tys. mieszkańców. Punktem wyjścia do wizyty i współpracy z Przemyślem jest m.in. istnienie w tym mieście obozu jeńców z armii austro – węgierskiej i niemieckiej narodowości polskiej, z których następnie formowana była armia gen. Hallera. Przez obóz Mandria di Chivasso przeszło ponad 20 tys. żołnierzy od grudnia 1918 roku do zamknięcia obozu w czerwcu 1919 – stanowili oni ok. 1/3 wojska polskiego we Francji pod dowództwem generała Hallera. Pobyt polskich żołnierzy został zapamiętany przez mieszkańców Chivasso i dla podkreślenia tych wydarzeń Rada Miasta postanowiła nadać jednej z ulic imię Żołnierzy Polskich.

Do tej historii polskich żołnierzy sprzed prawie stu lat nawiązał Burmistrz Libero Ciuffreda, przywołując wciąż silną pamięć o ich obecności w Chivasso i dodając, że „Miejscowa polonia co roku spotyka się, aby wspomnieć tych, którzy nie przeżyli, ale spotyka się nie tylko po to, aby wspominać przeszłość, ale także po to, aby spoglądać w przyszłość”. Nawiązał także do podobnej sytuacji włoskich żołnierzy więzionych w trakcie II wojny światowej w niemieckim obozie jenieckim w Pikulicach, z których część została pochowana w niedawno wyremontowanym i poświęconym cmentarzu wojennym przy ul. Obozowej w Przemyślu. W tej wspólnej historii znajduje więc podstawę do bliskiej współpracy, na której chciałby żeby najwięcej skorzystała młodzież włoska i polska, a będzie to wstęp do dalszej wymiany wiedzy, a także współpracy gospodarczej.

O wspólnych minionych doświadczeniach mówił także Prezydent Robert Choma: „Historycznie rzecz ujmując dzieło współpracy przygotowali nasi poprzednicy, my zaś – jako ich potomkowie – jesteśmy winny współczesności kontynuowanie tego co dobre wyrosło z naszej wspólnej historii”. Również zapowiedział stawianie we współpracy w wymianę młodzieży i lepsze wzajemne poznawanie kultury.

 

Po podpisaniu umowy o współpracy partnerskiej delegacja włoska wraz Prezydentem Robertem Chomą udała się na cmentarz żołnierzy włoskich przy ul. Obozowej, gdzie zostały zapalone znicze i złożone kwiaty. Goście z Chivasso poświęcili swój na poznanie zabytków i atrakcji Przemyśla, m.in. Archikatedr rzymsko - katolickiej i greckokatolickiej, Muzeum Dzwonów i Fajek, stoku narciarskiego i fortecznej trasy turystycznej, innych obiektów sportowo - rekreacyjnych, zapoznają się także z działalnością kilku instytucji, jak Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, odwiedzili także przejście graniczne w Medyce oraz Gospodarstwo Rybackie w Starzawie. W trakcie spaceru przez miasto nasi goście zostali oczywiście "aresztowani" przez patrol szwejkowski i jak przystało na odwiedzających pierwszy raz Przemyśl otrzymali przepustkę uprawniającą do pobytu w Twierdzy.

 

 

Tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

zdjęcia: Artur Komorowski i Grzegorz Karnas

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 03-03-2017 14:44 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 06-03-2017 16:02

Na skróty