12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do uczestnictwa w III Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

Komitet organizacyjny Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego oraz organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w III Kongresie, który odbędzie się 15 maja 2017 r. (poniedziałek) na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Do uczestnictwa w III Kongresie zaproszone są organizacje pozarządowe i instytucje z terenu województwa podkarpackiego. III Kongres będzie okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, skupiającej się na ochronie dziedzictwa kulturowego i historycznego lokalnych społeczności, edukacji historycznej, aktywizacji społeczności lokalnych, kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wspieraniu samorządów w promocji regionu, czy pracy wydawniczej.  W przedsięwzięciu udział  wezmą także grupy rekonstrukcyjne, eksploratorskie oraz prywatni kolekcjonerzy.

Głównym celem Kongresu jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową, praw autorskich, czy praw wydawniczych.
Ponadto Kongres będzie okazją do pokazania jak niezwykle ważną rolę społeczną pełnią organizacje pozarządowe, które w swoich środowiskach lokalnych wychodzą z wieloma istotnymi inicjatywami, podtrzymują  patriotyzm, dbają o czczenie miejsc pamięci, dbają o miejscowe zabytki dziedzictwa kulturowego. Są w lokalnym społeczeństwie propagatorami wiedzy o historii i kulturze, organizatorami przedsięwzięć historycznych i patriotycznych. W swoich działaniach zwracają uwagę na propagowanie pamięci historycznej, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością. 

Myśl przewodnia Kongresu to: DZIEDZICTWO - PAMIĘĆ - TOŻSAMOŚĆ, podstawowe elementy stymulujące rozwój i propagowanie historii i kultury regionu. 

Podczas Kongresu organizacje i instytucje biorące w nim udział zaprezentują swój dorobek w postaci stoisk (wydawnicze, rękodzieła, jadła regionalnego, kolekcjonerskie, muzealne, wystawy itp.), prezentacji rekonstruktorskich i paramilitarnych (rekonstrukcje historyczne, dramy, pokazy musztry paradnej, pokazy gimnastyczne itp.), występów artystycznych (występy zespołów śpiewaczych, tanecznych, kapel ludowych, chórów itp.).
Dorobek niektórych organizacji będzie również zaprezentowany w postaci krótkich wystąpień ich liderów na Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Przed Kongresem zostanie wydany biuletyn informacyjny, w którym zostaną zawarte informacje o działalności organizacji biorących udział w przedsięwzięciu. W tym celu prosimy o zamieszczenie tych informacji w karcie zgłoszeniowej.        

W załączeniu zamieszczamy kartę zgłoszeniową i informacje o Kongresie.

Wypełnioną kartę prosimy o odesłanie na adres e-mail: najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek).

Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego Joanna Elżbieta Potaczek, tel. 782-682-544

 

PDFInformacja dotycząca Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego.pdf (304,73KB)
DOCKARTA UCZESTNICTWA III Kongres.doc (33,00KB)

 

  

 

 

 

 

 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 02-03-2017 13:37
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 02-03-2017 13:41