30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyjaśnienia sprawie budowy Pomnika Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil

Szanowni Państwo,

W związku z wpływającymi listami poparcia inicjatywy budowy Pomnika Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil, pragnę przedstawić stanowisko Prezydenta Miasta w tej sprawie.

Dyskusja na temat tego nowego upamiętnienia trwa w Przemyślu od dłuższego czasu. Prezydent Miasta od jej początku wyrażał wątpliwości, co do zasadności budowy nowego pomnika. Wskazywał przy tym, że mając na uwadze szczególne miejsce jakim jest Pomnik Orląt Przemyskich i znajdujące się przy nim upamiętnienia powstań, bitew i formacji walczących o Wolną i Niepodległą Polskę, właściwą formą będzie tablica poświęcona Bohaterom Polskich Termopil. Tożsame stanowisko zajęła Przemyska Rada Seniorów, jak również uczestnicy publicznych konsultacji, w których propozycja ta uzyskała prawie 50% głosów.

Pragnę poinformować, że również Rada Miejska w Przemyślu, uchwałą nr 7/2017 z dn. 30 stycznia 2017 r. postanowiła upamiętnić Bitwę pod Zadwórzem oraz inne bitwy i potyczki wojny polsko-bolszewickiej 1920 na Kresach Wschodnich poprzez umieszczenie tablicy przy Pomniku Orląt Przemyskich.

Aktualna propozycja Wnioskodawców jest już kolejną koncepcją tego komu pomnik ma być poświęcony. Pierwotnie miał być to pomnik „Bohaterów Zadwórza”, następnie Pomnik „Pamięci Bohaterów Polskich Termopil”, kolejno Pomnik „Bohaterów Polskich Termopil”.

Ostatnia zmiana, czyli poświecenie nowego pomnika Legionom Polskim i Bohaterom Polskich Termopil, jest dość zaskakująca, ponieważ na Cmentarzu Wojskowym w Przemyślu od wielu lat istnieje pomnik poświęcony Legionistom Polskim, a w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Miasto planuje go w obecnym roku wyremontować.

Na zakończenie Prezydent Miasta pragnie stwierdzić, iż wybór formy architektonicznej nowych pomników powinien odbywać się poprzez konkurs z udziałem komisji składającej się z osób mających odpowiednie kompetencje, tak aby jego kształt był odpowiedni do upamiętnianego wydarzenia, jak również wynikał z bogatej historii naszego Miasta.

Grzegorz Hayder

Zastępca Prezydenta

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 02-03-2017 09:47