23 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Grodzko-Ziemskiego Związku Szachowego

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Likwidator Stowarzyszenia Grodzko-Ziemski Związek Szachowy z siedzibą w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt RZ.XII Ns Rej. KRS 276/17/877,

p o s t a n o w i ł

  1. Rozwiązać Stowarzyszenie Grodzko-Ziemski Związek Szachowy z siedzibą w Przemyślu.
  2. Wyznaczyć na likwidatora Macieja Karasińskiego.

Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres: Wyb. Jana Pawła II 80/92, 37-700 Przemyśl w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Likwidator podaje, że sądem rejestrowym dla Stowarzyszenia jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.

 

LIKWIDATOR

Maciej Karasiński

 

PDFObwieszczenie.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 28-02-2017 14:20
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 28-02-2017 14:25