1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Terminy rekrutacji do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety''

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A informuje, iż 17.02.2017 r. udostępnione zostały zaktualizowane dokumenty związane z udziałem w II edycji projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety'', realizowanego przez PARR S.A. w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wśród udostępnionych, zaktualizowanych dokumentów, które obowiązują w ramach II edycji projektu, znajduje się zarówno Regulamin rekrutacji uczestników projektu, jak i Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie.  Dokumenty są do pobrania TUTAJ oraz na stronie www.cpk.parr.pl.

Informujemy jednocześnie, że rekrutacja do II edycji projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety” odbędzie się w dniach 6 – 17 marzec br.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać w w/w terminie w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku,  na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (II piętro, pokój nr 34)
37-700 Przemyśl


Formularze rekrutacyjne można składać osobiście lub przesłać pocztą/kurierem.

Do Formularza rekrutacyjnego Kandydat będzie zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

  • Kopię dowodu osobistego - opatrzoną adnotacją „potwierdzam za zgodność z oryginałem”, czytelnym podpisem Kandydata i aktualną datą,
  • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,
  • Oświadczenie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety powracającej na rynek pracy po macierzyństwie
  • Oświadczenie kobiety samotnie wychowującej dzieci (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie kobiety samotnie wychowującej dzieci
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 24-02-2017 15:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 27-02-2017 13:42