9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest zwrócenie uwagi na zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Ponadto zadaniem konkursu jest przedstawienie Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych oraz promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, który realizuje go m.in. w ramach popularyzacji obrony cywilnej i ochrony ludności.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz oddziałów integracyjnych. Uczestnicy nie mogą mieć ukończonych 18 lat. W konkursie uczestniczą także dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach i domach kultury, pracowniach, ogniskach pracy pozaszkolnej, itp.

Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową, która powinna być przygotowana przez niego samodzielnie. Nie przewiduje się prac zespołowych.

Dopuszczalną techniką wykonania prac jest: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Format prac A4, A3.

Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż, itp.) oraz plasteliny.

Uczestnicy konkursu startują w następujących kategoriach:

  1. I grupa – autorzy w wieku od 6 do 9 roku życia,
  2. II grupa – autorzy w wieku od 10 do 13 roku życia,
  3. III grupa – autorzy w wieku od 14 do nieukończonego 18 roku życia,
  4. IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Komisje konkursowe w szkołach i innych placówkach oświatowych przesyłają wyłonione prace w terminie do 31 marca 2016 r. na adres:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Urząd Miejski w Przemyślu

ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl.

 

Prace, na ich odwrocie, muszą zawierać podpisaną tabelkę zawierającą dane uczestnika wraz z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez Komendę Główną PSP oraz zamieszczone w galerii na stronie internetowej www.straz.gov.pl, jak również wykorzystywane do projektowania materiałów popularyzatorskich opracowanych przez KG PSP.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Komendy Głównej Straży Pożarnej pod adresem:

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/XIX-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-Plastycznego-dla-Dzieci-i-Mlodziezy-2017/idn:36162

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-02-2017 15:41