9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ROCZNICA ŚLUBÓW KRÓLA JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

     Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w swojej uchwale - w sprawie uczczenia 350. rocznicy Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza napisał .....W dniu 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz jako votum za odwrócenie losów Potopu Szwedzkiego w katedrze we Lwowie złożył uroczyste śluby dziękczynne Bogurodzicy i ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej, zobowiązując się szerzyć kult maryjny w Rzeczpospolitej oraz poprawić sytuację chłopów i mieszczan. ...
....W przekonaniu, że te wielkie wydarzenia sprzed 350 laty są istotne także dla tych, którzy
współcześnie mieszkają we Lwowie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej łączy się w rocznicę
Ślubów Lwowskich z narodem ukraińskim, który w tym roku obchodzić będzie 750. rocznicę
powstania miasta.
 

1 kwietnia 2006 roku w Katedrze Lwowskiej odbyły się uroczystości uświetniające 350 rocznicę Ślubów króla Jana Kazimierza złożonych  przed wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej. Przewodniczył im Ks. Kardynał Marian Jaworski, który w progach Katedry
powitał, przybyłego specjalnie na tą okazję Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego z Małżonką.
W oficjalnej delegacji polskiej byli przedstawiciele Sejmu, Senatu, Rządu oraz grupa samorządowców.  Wśród parlamentarzystów był poseł Marek Kuchciński. Przemyśl reprezentował Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma oraz Zastępca Prezydenta Pan Ryszard Lewandowski.
  W szczelnie wypełnionej świątyni obecni byli przedstawiciele Episkopatów Ukrainy i Polski
a także hierarchowie Kościoła Prawosławnego. Ukraińskiej delegacji przewodniczył Wicepremier Rządu Pan Wiaczesław Kirylenko. Obecni byli też  też Gubernator Lwowski Pan Petro Olijnik oraz nowowybrany Mer Lwowa Pan Andrzej Sadowy.
   Uroczystości rozpoczęła Msza Święta celebrowana z grupą biskupów przez Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego.W darach ołtarza przedstawiciele Polaków we Lwowie przekazali srebrną różę. Prezydent Przemyśla złożył, ufundowaną przez siebie, pamiątkową, marmurową tablicę, która będzie później umocowana w ścianie katedralnej kaplicy. W dwujęzycznej homilii Ks. Kardynał wskazał wspólne dla Polski i Ukrainy dziedzictwo królewskich ślubów.
Specjalny na tą okazję list Ojca Swiętego Benedykta XVI odczytał Nuncjusz Papieski w Ukrainie Ks. Biskup Iwan Jurkowicz.
   Po Mszy Św. rozpoczął się specjalny koncert. Wykonawcami byli Capella Cracoviensis, kameralna orkiestra Wirtuozi Lwowa, Kapela Trembita oraz Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa Operacyjnego. Polscy i ukraińscy muzycy wykonali oratorium Śluby Jana Kazimierza, lwowskiego kompozytora Mieczysława Sołtysa napisane
w 1895 roku. Oryginalny tekst królewskich ślubów recytował wspaniale Zbigniew Chrzanowski. Owacyjnie przyjęty koncert zakończył  oficjalną część lwowskich uroczystości.
 
   Wizyta Prezydentów Przemyśla we Lwowie była także okazją do kilku ważnych spotkań
i rozmów. Wspólnie z grupą polskich parlamentarzystów odwiedzili  Cmentarz Obrońców
Lwowa gdzie złożyli wieniec zapalili znicze. Pan Prezydent Robert Choma udzielił wywiadu
w Polskim Radio Lwów. Na spotkaniu z Polakami mieszkającymi we Lwowie rozmawiano
o ich problemach i bolączkach.
  Wreszcie wizyta we Lwowie była także niespodziewaną okazją do krótkiej, acz serdecznej rozmowy z Merem-Elektem Lwowa Panem Andrzejem Sadowym.
 
Autor: Janusz Czarski
Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów z Ukrainą
Aktualizacja: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta
  
 
Opublikował:  | Data publikacji: 03-04-2006 13:23
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35