23.5 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja hydrologiczna na rzece San

W związku z wystąpieniem spiętrzenia lodu na rzece San informujemy, że sytuacja hydrologiczna stale monitorowana jest przez Straż Miejską w Przemyślu. Zjawisko spiętrzenia lodu występuje na odcinku ok. 1 kilometra, tj. od ul. Wilsona do miejscowości Buszkowice. Sytuacja hydrologiczna obecnie jest stabilna, gdyż woda swobodnie przepływa pod piętrzącym się lodem. Na dzień 17.02.2017 r. stan wody na rzece San, na wodowskazie w Przemyślu, wynosi 162 cm i znajduje się w strefie stanów niskich.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w czasie spływu wód roztopowych i lodu w zlewniach rzek, w dniu 10.02.2017 r. odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W czasie spotkania zostały omówione przedsięwzięcia prewencyjne mające na celu zapewnienie swobodnego spływu wód i lodu na rzekach. W pracach Zespołu w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla wziął udział Sekretarz Miasta.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl