POLSKIE MIASTA I GMINY JANOWI PAWŁOWI II

     W dniach 23-24 marca br odbyło się robocze spotkanie prezydentów, burmistrzów i wójtów Miast Papieskich. Nasze miasto reprezentowała Pani Henryka Kaszycka-Paniw Sekretarz Miasta. Efektem spotkania jest uchwała zatytułowana „SAMORZĄDY RP DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ - POLSKIE MIASTA I GMINY JANOWI PAWŁOWI II".

UCHWAŁA
Z dnia 23 marca 2006 r.
I Ogólnopolskiej Konferencji
„SAMORZĄDY RP DLA OCHRONY DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ - POLSKIE MIASTA I GMINY
JANOWI PAWŁOWI II"
Krośniewice, 23 - 24 marca 2006 r.
      W dniach 23 - 24 marca 2006 r., przed zbliżającą się I rocznicą śmierci Papieża Polaka -Jana Pawła II, z inicjatywy samorządu Gminy Krośniewice, Unii Miasteczek Polskich oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ordynariusza Diecezji Łowickiej ks. Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja z udziałem zaproszonych Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, a także przedstawicieli placówek kulturalno - oświatowych z terenu całego kraju, miast i gmin, które w różny sposób upamiętniły i upamiętniają pontyfikat naszego Wielkiego Rodaka - Papieża Jana Pawła II.
     Zbliżająca się I rocznica Jego śmierci jest wspaniałą okazją do dokonania oceny, jak w skali kraju zrealizowano i jak planuje się realizować różnorodne przedsięwzięcia uczczenia historycznego pontyfikatu, gdzie szczególna rola przypada dla samorządu i jego inicjatyw wzajemna lokalnych. Nie ulega wątpliwości, że bardzo ważna jest wymiana doświadczeń w tym zakresie, wzajemna koordynacja działań, a także zbliżone formy inicjatyw i pracy szczególnie w środowiskach młodzieży, jako elementu wychowania patriotycznego w duchu uniwersalnych nauk i przesłania pontyfikatu Papieża Polaka.
     Wszystko to, co powstało z głosu serca i inicjatyw społecznych w samorządach, stanowi ważny kierunek tworzenia oraz ochrony dziedzictwa kultury narodowej, jaką bez wątpienia jest to, co przyniósł ze sobą pontyfikat Jana Pawła II.
     W wyniku dyskusji, wymiany doświadczeń oraz efektów dotychczasowych działań, uczestnicy konferencji widzą konieczność i potrzebę podobnych spotkań na terenie całego kraju, a także współdziałania z innymi przedsięwzięciami jak np. ruchem Miast Papieskich.
Uważamy za swój patriotyczny obowiązek podejmowanie różnorodnych działań dla utrwalenia przyszłym pokoleniom wszystkiego tego, co stanowi wspaniałą spuściznę po pontyfikacie Jana Pawła i bezcenny wkład w historię i kulturę naszej Ojczyzny.Stowarzyszenie Kolekcjonerów             Unia Miasteczek Polskich                                  Burmistrz Krośniewic
         Pamiątek Pontyfikatu                            Stanisław Bodys                                            Bogumił Marciniak
              Jana Pawła II
          Ryszard Zawadowski 
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-03-2006 10:21 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35

Na skróty