17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z poetą, prozaikiem, eseistą JANEM TULIKIEM

Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w piątek 3 lutego zaprosiło na spotkanie autorskie z Janem Tulikiem, podczas którego autor zaprezentował swoje najnowsze zbiory wierszy „Nocny deszcz” oraz „Trzewiczek Amalii”.

Licznie zgromadzoną publiczność - w tym również przyjaciół i znajomych poety -  przywitała Renata Nowakowska Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Szefowa przemyskiej instytucji kultury przybliżyła sylwetkę literata, choć tak naprawdę większość ze zgromadzonych już ją znała z poprzednich spotkań m.in. podczas kilku edycji Przemyskiej Wiosny Poetyckiej.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyły również osoby piszące poezję, Jan Tulik zaprezentował wybrane wiersze z promowanych tomików, głównie te dedykowane innym osobom, z którymi jest w jakiś sposób związany lub które spotkał na różnych etapach swojego życia.

 

 

Za bogatą twórczość literacką Jan Tulik otrzymał wiele nagród ogólnopolskich. Debiutował w 1981 r. tomem wierszy „Zdarzenie w C-durze”. Do tej pory opublikował dziewięć zbiorów wierszy, w tym wybory poezji „Kaligrafia zdziwienia” (2011) i „Poezje wybrane” (2012). Opublikował również powieści: „Doświadczenie” (1986) i „Furta” (za którą otrzymał Nagrodę Fundacji Kultury 2001) oraz zbiór opowiadań „Gry nieużyteczne” (2000) oraz dramat „Kontynenty” (1998). W 2009 r. wydał zbiór „Legendy. Krosno i okolice”. Napisał również esej (wydany w formie książkowej) o humaniście i wynalazcy Janie Szczepaniku oraz obszerny szkic o życiu i twórczości Franciszka Pika-Mirandoli. Jest także autorem szeregu artykułów krytycznoliterackich i wielu recenzji, słuchowisk radiowych, emitowanych przez stacje ogólnopolskie i regionalne. Najnowsze wydawnictwa Jana Tulika „Nocny deszcz” oraz „Trzewiczek Amalii” zbierają bardzo pozytywne oceny wśród czytelników i krytyków.

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Tomasz Beliński

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 10-02-2017 09:56