Zgłoś się do projektu „Własna firma"

Dotacje na założenie firmy - projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” 

Myślisz o własnej firmie i chciałabyś/chciałabyś otrzymać dotację na jej założenie?

Zgłoś się do projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”  realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości'' adresowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo,  w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat), zamieszkałych na obszarze województwa podkarpackiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku od 50 roku życia.

W ramach projektu można otrzymać dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej  w wysokości 23 000 zł oraz dotację pomostową (na sfinansowanie kosztów działalności) w kwocie 1600 zł/miesiąc wypłacaną przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” zakłada także:

  • Szkolenie z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu,
  • Indywidualne konsultacje dotyczące opracowania biznes planu,
  • Indywidualne doradztwo po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy.

Formularze rekrutacyjne związane z udziałem w projekcie można składać osobiście lub przesyłać pocztą/kurierem w dniach od 16 lutego do 1 marca br. w godz. od 8.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku, na poniższy adres biura projektu:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1 (pokój nr 27)
37-700 Przemyśl

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.wlasnafirma.parr.pl

Projekt „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.03.00-18-0017/15-00 z dnia 04.10.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 10-02-2017 09:27

Na skróty