11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dot. konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że w dniu 14 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 13.30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Rynek 1 w sali nr 18 odbędzie się szkolenie dot. konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku, ogłoszonego w trybie określonym w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.).

Tytuł zadania:  Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży poprzez dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Wszelkie informacje oraz treść ogłoszenia o ww. konkursie ofert stanowią załącznik do zarządzenia nr 47/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 9 lutego 2017r., które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie głównej www.przemysl.pl

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 09-02-2017 14:13
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 09-02-2017 14:15