29 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dyżur Przemyskiej Rady Seniorów

Wychodząc z założenia, iż trwałe wspólnoty lokalne, oparte na zaangażowaniu, będą brały pod uwagę m.in. potrzeby i oczekiwania osób starszych, Przemyska Rada Seniorów widzi tu swoją istotną rolę, aby ustawicznie stwarzać możliwości wzajemnej, aktywnej współpracy, ożywiania środowisk seniorskich, podmiotów w obszarze polityki senioralnej i doceniania wszelkich inicjatyw tej grupy osób, ale także i monitorowania  polityki senioralnej. Stąd też w ramach dyżuru Przemyskiej Rady Seniorów w dniu 7 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli: Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w osobie przewodniczącej p. Heleny Wardy, Przemyskiego Uniwersytetu  III Wieku w osobie przewodniczącej p. Małgorzaty Ekiert, Zarządu Osiedla Kazanów  i jednocześnie członkini Rady Nadzorczej Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu w osobie p. Małgorzaty Tylińskiej oraz Klubu Osiedlowego Salezjańskie w osobie p. Alicji Chruścickiej.
Z ramienia Przemyskiej  Rady Seniorów  w spotkaniu uczestniczyły: p. Anna Hayder i p. Bogumiła Walicka–Lechowicz.

Tematyka spotkania dotyczyła wytyczenia kierunków i rekomendacji polityki społecznej, priorytetów w zakresie aktywizacji osób starszych oraz  realizowanego programu "Miejsca przyjazne seniorom", w tym szczególnie kluby seniora i siłownie plenerowe.

Wśród najważniejszych wniosków wskazano na konieczność uczestnictwa przedstawicieli podmiotów seniorskich w Walnych Zebraniach członków Spółdzielni Mieszkaniowej, podczas których należy poruszyć następujące tematy:
1) potrzeba tworzenia klubów i siłowni plenerowych oraz działania i rola już istniejących klubów osiedlowych,
2) kierowanie wniosków do samorządu lokalnego w ramach uchwały o inicjatywach obywatelskich, w tym Budżety Obywatelskie i ujęcie w  nich zadań  dot. tworzenia klubów i siłowni plenerowych,
3) możliwość pozyskania środków ministerialnych (podobnie jak "Senior-Wigor”) na powołanie klubu seniora i utworzenie w tym Centrum Seniora.

Ogólny cel współdziałania Przemyskiej Rady Seniorów m.in. z Zarządami Osiedli, Spółdzielnią Mieszkaniową i samorządem lokalnym to również wskazanie na dalsze promowanie aktywności osób starszych, wzajemną integrację międzypokoleniową oraz atrakcyjność osiedli i dzielnic miasta.

 

Bogumiła Walicka-Lechowicz
Przewodnicząca Przemyskiej Rady Seniorów

 

Dyżur PRS1.jpeg   Dyżur PRS2.jpeg

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 08-02-2017 14:18
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 08-02-2017 14:34