0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

FERIE STACJONARNE NA TERENIE PRZEMYŚLA

Wydział Edukacji i Sportu UM informuje, że w okresie ferii zimowych, tj. w dniach 30 stycznia – 10 lutego 2006 roku w następujących szkołach i placówkach oświatowych organizowane będą  stacjonarne ferie dla dzieci i młodzieży:


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. H. Sienkiewicza, ul. H. Sienkiewicza 3, tel. 016 678 91 51

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Św. Jana 10 , tel. 016 670 23 06

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Boh. Września, ul. Konarskiego 7, tel. 016 678 21 24

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Ojca Św. J.P.II, ul. B. Spiechowicza 1, tel. 016 677 95 00

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Sobótki 23, tel. 016 678 99 74

Szkoła Podstawowa Nr 15 im., ul. W. Pola 5, tel. 016 678 55 76

Gimnazjum Nr 1, ul. 3 Maja 38 , tel. 016 670 73 15

II L.O. im. prof. K. Morawskiego, ul. B-pa J. Glazera  44, tel. 016 679 96 75

ZSMiD im. Ks. F. Winnickiego, ul. A. Dworskiego 99, tel. 016 678 51 74

Zespół Szkół Technicznych, ul. Bakończycka 11, tel. 016 678 54 86

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Św. Józefa 6, tel. 016 670 20 03

W programie ferii przewidziano zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym szusowanie na stoku narciarskim, jazdę na łyżwach, wyjścia na krytą pływalnię, gry i zabawy ruchowe oraz kulturalne, m.in. wyjścia do teatru i muzeów, a także zajęcia informatyczne i wiele innych atrakcji dostosowanych do wieku uczestników.

W feriach stacjonarnych organizowanych na bazie szkół i placówek oświatowych weźmie udział ok. 720 dzieci i młodzieży, a przeszło 540 będzie objęta wyżywieniem.
Na wypoczynek zimowy zostanie wydatkowana z budżetu miasta kwota 46 000 zł.

W wielu pozostałych szkołach organizowane będą zajęcia dokształcające w ramach kółek przedmiotowych oraz otwarte będą pracownie komputerowe i sale gimnastyczne.

Sporządził:
Inspektor Wydz. E i S
Zbigniew Rużycki

Dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował:  | Data publikacji: 23-01-2006 13:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:35