14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2017 r.

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem  Nr 8/2016 Wojewody Podkarpackiego  z dnia 13 grudnia 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podkarpackiego w 2017 r. oraz powołania wojewódzkich i powiatowych komisji lekarskich, a także ustalania ich siedzib  i terytorialnego zasięgu działania

w okresie od 1 lutego do 23 marca 2017 r.  na terenie miasta Przemyśla  działa Powiatowa Komisja Lekarska mająca siedzibę  w budynku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji   przy ul. Adama Mickiewicza  30 w Przemyślu.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona dla mieszkańców miasta Przemyśla oraz gmin powiatu przemyskiego tj. Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Przemyśl, Orły, Stubno, Żurawica.

 

            Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:


-mężczyźni urodzeni w 1998 r.,

-mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do     czynnej służby wojskowej,

-osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za    czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ( kat. B 12 i B 24 ) ze względu na stan zdrowia,

-kobiety urodzone w latach 1993-1998 pobierające lub kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

-osoby, które ukończyły 18 lat i  zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w  miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w w/w zawiadomieniu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

  • dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, do kwalifikacji wojskowej w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu,
  • dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe

 

Wszelkich  informacji o kwalifikacji wojskowej udzieli Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu , Rynek 1 ,  tel. 16 675-20-86 lub 16 678-51-41.

 

Opublikował: Edyta Florczak | Data publikacji: 31-01-2017 09:40