12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powstało kolejnych 37 firm dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Początkiem stycznia dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. założonych zostało 37 firm. Nowo powstałym przedsiębiorcom PARR S.A. udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 850 tys. zł.  Poza wsparciem na założenie firmy każdy świeżo upieczony przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które będzie wypłacane w wysokości 1600 zł/miesiąc przez okres pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje inwestycyjne umożliwią nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia, towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwolą na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS) w trudnym początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.
Dotacje powyższe były udzielane w ramach projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.
Równolegle Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.
Do połowy grudnia minionego roku w ramach projekt pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” założonych zostało 40 firm, którym udzielono blisko 900 tys. zł. dotacji inwestycyjnej.

Kolejny nabór uczestników projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” przewidziany jest na przełomie lutego i marca br. - szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.wlasnafirma.parr.pl.

Zaś nabór uczestników projektu pt. „Czas na przedsiębiorcze kobiety” przewidziany jest w marcu br. - szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie www.cpk.parr.pl.  

Opublikował:  | Data publikacji: 30-01-2017 14:32