16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie  rozporządzenia nr 2/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 stycznia 2017 traci moc rozporządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujacych na tych obszarach (Dz.Urz.Woj.Podkarpackiego z 2016 r. poz.4260)

Opublikował: Elżbieta Cielecka | Data publikacji: 27-01-2017 12:03