11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca ptasiej grypy HPAI

Wojewoda Podkarpacki wydał Rozporządzenie Nr 2/2017 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach. Rozporządzenie to uchyla rozporządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszarów oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Link: Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=32955

Opublikował:  | Data publikacji: 26-01-2017 15:51