9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023

8 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się szkolenie z zakresu rewitalizacji, które było jednocześnie pierwszym spotkaniem konsultacyjnym, związanym z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023.

Spotkanie zostało zorganizowane w celu przybliżenia tematyki rewitalizacji oraz całej procedury opracowywania programów rewitalizacji dla gmin, a także zaprezentowania wstępnych wyników diagnozy społeczno-gospodarczej przeprowadzonej na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu dla Miasta Przemyśla. W spotkaniu, przy współudziale firmy odpowiedzialnej za opracowanie dokumentacji uczestniczyli członkowie Zespołu ds. Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 w skład, którego wchodzą naczelnicy jednostek organizacyjnych Urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla i spółek, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z tematyką rewitalizacji oraz wstępnymi wynikami przeprowadzonej diagnozy gminy w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Na podstawie wyników diagnozy zdefiniowano wstępny obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizowany.

PDFPrezentacja Rewitalizacja.pdf (2,77MB)

DSC_6635.jpeg

DSC_6636.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-01-2017 14:10