9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje w sprawie rewitalizacji

Szanowni Państwo!

Miasto Przemyśl przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023, w związku z czym Prezydent Miasta zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane podmioty do włączenia się w proces opracowywania tego dokumentu.

Konsultacje odbędą się w trzech formach: pisemnej, ankietowej oraz spotkania konsultacyjnego. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji do opracowanej analizy określającej stopień zróżnicowania rozwoju społeczno - gospodarczego poszczególnych obszarów Przemyśla, wskazującej obszary o najwyższym stopniu degradacji, a także wskazanie przez Państwa najważniejszych potrzeb w zakresie obszaru rewitalizacji naszego Miasta.

Konsultacje będą trwać do dnia 29.01.2017 r., w formie:

1) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag; wypełniony formularz można dostarczyć elektronicznie na adres e-mail:  lub papierowo wysyłając na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

2) ankiety; ankietę można dostarczyć elektronicznie na adres e-mail:  lub papierowo na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl. Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl

Ankieta jest anonimowa, a wyniki pozwolą zespołowi odpowiedzialnemu za przygotowanie programu na bardziej trafne określenie potrzeb w zakresie obszaru rewitalizacji. 

3) otwartego spotkania konsultacyjno-informacyjnego, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r. w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, o godzinie 16.00.

Spotkanie będzie służyło zdiagnozowaniu problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych występujących na obszarach kryzysowych oraz wypracowaniu wspólnej wizji rewitalizacji miasta.

Opracowywany Program Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze rewitalizowanym.

Zachęcamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023”.

Informacji na temat opracowywanego Programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pod nr tel. 16 675 20 52, e:mail: , a także pod nr tel. 608 241 979 – firmy opracowującej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023– Lider Projekt Sp. z o.o.

PDFAnaliza - Wyznaczenie obszarów rewitalizacji miasta Przemyśla.pdf

DOCXANKIETA REWITALIZACJA.docx

DOCXFORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.docx

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 18-01-2017 13:59
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-01-2017 14:36