14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

40 firm powstało dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Do połowy grudnia minionego roku dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. założonych zostało 40 firm. Nowo powstałym przedsiębiorcom PARR S.A. udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 900 tys. zł.

Poza wsparciem na założenie firmy każdy świeżo upieczony przedsiębiorca uzyskał także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 200 zł, które będzie wypłacane w wysokości 1600 zł/miesiąc przez okres pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacje inwestycyjne umożliwią nowo powstałym firmom zakup sprzętu, wyposażenia, towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwolą na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS) w trudnym początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.
Dotacje powyższe były udzielane w ramach projektu pt. „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” realizowanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.
Kolejny nabór uczestników projektu przewidziany jest na przełomie lutego i marca br. Szczegółowe informacje na temat projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości” można znaleźć na stronie www. wlasnafirma.parr.pl.
 
źródło: http://parr.pl
Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-01-2017 12:52