2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

      Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Pozyskanie przez szkołę nowych komputerów było możliwe dzięki projektowi MENiS współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

     Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz głównym celem projektu jest m.in.: ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej, zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie. W ubiegłym roku przemyska piętnastka w ramach podobnego projektu została wyposażona w pracownię multimedialną ( 11 stanowisk roboczych, laptop, rzutnik multimedialny, skaner, drukarka laserowa, kamera internetowa)

 

Źródło:SP Nr 15
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2005 08:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl