11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

      Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 15 w Przemyślu wyposażona została w nowoczesne Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Pozyskanie przez szkołę nowych komputerów było możliwe dzięki projektowi MENiS współfinansowanemu z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

     Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego oraz głównym celem projektu jest m.in.: ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej przez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej, zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych, podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie. W ubiegłym roku przemyska piętnastka w ramach podobnego projektu została wyposażona w pracownię multimedialną ( 11 stanowisk roboczych, laptop, rzutnik multimedialny, skaner, drukarka laserowa, kamera internetowa)

 

Źródło:SP Nr 15
Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta


 

Opublikował:  | Data publikacji: 21-12-2005 08:57
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32