10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie izb administracji skarbowej i urzędów celno-skarbowych

Ministerstwo Finansów przekazało mediom 5 stycznia br. swoje stanowisko w sprawie siedzib izb administracji skarbowej oraz urzędów celno-skarbowych, które prezentujemy poniżej. Do toczącej się obecnie dyskusji na ten temat Prezydent Miasta Przemyśla odniesie się na konferencji prasowej, ale dopiero po formalnym zakończeniu prac legislacyjnych, czyli podpisaniu rozporządzenia Ministra Finansów w jego ostatecznym kształcie.

Na mocy ustawy z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, izby skarbowe od 2 grudnia 2016 r. stały się izbami administracji skarbowej. Siedziby tych jednostek znajdują się w miastach będących dotychczas siedzibami izb skarbowych, tj. w miastach wojewódzkich (w przypadku województwa podkarpackiego – w Rzeszowie).

W odniesieniu do urzędów celno-skarbowych przyjęto natomiast generalną zasadę, zgodnie z którą siedziby tych jednostek będą zlokalizowane w miastach będących aktualnie siedzibami izb celnych (w przypadku województwa podkarpackiego – w Przemyślu). Założenia te znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie rozporządzenia MF w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który został skierowany do uzgodnień wewnątrzresortowych.

W zakresie województwa podkarpackiego projekt przewiduje, iż siedzibą urzędu celno-skarbowego będzie Przemyśl (siedziba obecnej Izby Celnej). Założenia nowej struktury organizacyjnej KAS przewidują, co do zasady, że od 1 marca 2017 r. w ramach izb administracji skarbowej połączone zostaną procesy realizowane obecnie w izbach celnych oraz w urzędach kontroli skarbowej. Z kolei w ramach urzędu celno-skarbowego skonsolidowane zostaną zadania kontrolne wykonywane obecnie przez urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne. Przekształcenia które będą dotyczyły Urzędu Celnego w Rzeszowie nie oznaczają jednak likwidacji w tym mieście infrastruktury wykorzystywanej przez Służbę Celną i Kontrolę Skarbową.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-01-2017 11:37