0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PROJEKT „MŁODOŚĆ ZE SZTUKĄ”

Celem projektu ”Młodość ze sztuką” prowadzonego przy współpracy Klubu Osiedlowego PSM „Salezjańskie”, Straży Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Przemyślu jest zaproszenie młodzieży do czynnego, pozytywnego udziału w życiu miasta.

„Młodość ze sztuką” wykorzystuje sztukę we wszystkich jej aspektach. Łączy graffiti, teatr, muzykę. Oferuje ogromną możliwość ekspresji, umożliwia poszukiwanie nietypowych, ale odpowiadających emocjom środków wyrazu, dzięki którym można przekazać to, czego w inny sposób wyrazić się nie da. Sztuka stała się swoistym pomostem ....sposobem na nudę.
Każdy człowiek, niezależnie od wieku poszukuje możliwości wyrażania swoich emocji.
Problemy zaczynają się, gdy emocje są tłumione...
Sposoby wyrażania emocji są różne, ale warto je ukierunkować na kreatywność.
 Projekt „Młodość ze sztuką” poprzedzony został happeningiem „Wiosna ze sztuką” – działaniami profilaktycznymi, których ukoronowaniem było odnowienie przez grafficiarzy przejścia podziemnego przy ul. Borelowskiego, Krasińskiego.
Pozytywne efekty tych działań, zarówno wychowawcze jak i estetyczne, pozwoliły stworzyć projekt całorocznej współpracy ze środowiskiem grafficiarzy i środowiskiem hip- hopu. Projekt rozpoczął mecz piłki nożnej Grafficiarze- Straż Miejska, który został rozegrany
 9 września w Hali Sportowej z wynikiem 4:4..Projekt opiera się na spotkaniach z młodymi ludźmi w ramach profilaktyki;  malowaniu wybranych ścian, (odnowione zostały przystanki MZK).
W lutym planowany jest Przegląd przemyskich zespołów hip- hopowych , a w czerwcu „wielkie malowanie”- jam, połączony z happeningiem i koncertem.
Rozgrywane będą też mecze piłki nożnej o puchar „Młodości ze sztuką”. Mamy nadzieję, że współpraca z młodzieżą przyniesie pozytywne efekty dla młodych ludzi i naszego miasta.
Mottem naszego projektu są słowa: „Nie można nakazać wiatrowi żeby przestał wiać, ale można budować wiatraki...”, gdyż warto dawać możliwości pozytywnego rozwoju przez budowanie porozumienia, włączanie młodzieży w życie miasta i podkreślanie jej pozytywnych stron.
„Młodość ze sztuką” nie jest akceptacją wandalizmu, uczymy poszanowania cudzej własności, szacunku dla innych osób, ale nie przez zakazy tylko dzięki naturalnej kreatywności młodego człowieka.

Graffiti pojawiło się w Polsce pod koniec lat osiemdziesiątych.
Głównymi postaciami dla rozwoju polskiej sztuki aerozolu było dwóch writerów  z Berlina - KOBOLT i STEAK. Po ich wizycie polska scena graffiti eksplodowała, pasja do farb w sprayu oraz liter stała się drogą do wolności, niezależności, samodzielnego myślenia oraz wyrażania siebie. Z czasem zaczęto szukać nowych stylów, technik i nietypowych form wyrazu. Co roku było więcej, lepiej i ciekawiej. Każde „imię” walczy o famę  w mieście poprzez tagi, srebra, bombing, panele, vlepy i kolory. W tym fachu nie ma ściemy, każdy pokazuje to co potrafi i jak to robi. Bez żadnych dróg na skróty...
 Wielu ludzi nie rozumie tej dość kontrowersyjnej sztuki, być może dlatego, że nie chce jej zrozumieć. W mentalności ludzkiej writer  (grafficiarz), to po prostu wandal bazgrzący po ścianach, za nic mający wszelkie prawa i zasady, jednak, czy takie myślenie jest do końca właściwe? Tak o graffiti pisze Dine, jeden z przemyskich grafficiarzy, który włączył się w projekt „Młodość ze sztuką”.
przygotowała: Agnieszka Kruczyńska
Klub Osiedlowy PSM „Salezjańskie”

dodał: Witold Wołczyk
Kancelaria Prezydenta Miasta

 

Opublikował:  | Data publikacji: 16-12-2005 12:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32