13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Powiększenie przemyskiej podstrefy TSSE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, przemyska podstrefa została poszerzona o ponad 33 ha. Zwiększenie terenów inwestycyjnych przemyskiej strefy ekonomicznej podyktowane jest zainteresowaniem zakupem gruntów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów o powierzchniach znacznie przekraczających, te którymi do tej pory dysponowała strefa. Dodatkowymi atutami terenu, o który powiększono strefę  są: możliwość bezpośredniego połączenia kolejowego, dobre skomunikowanie z obwodnicą miasta oraz nieskomplikowana struktura właścicielska. Warto również zauważyć, że proces poszerzenia strefy nie obciążył budżetu miasta.

W związku z zakończoną realizacją dużych projektów infrastrukturalnych w mieście i pojawiającymi się nowymi perspektywami rozwoju gospodarczego, na wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla od stycznia 2016 roku trwała procedura związana z włączeniem nowych terenów inwestycyjnych w Przemyślu do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Wybudowana wschodnia obwodnica miasta skomunikowała z autostradą A4 atrakcyjne tereny przemysłowe położone w południowo-wschodniej części miasta. Działki nr 87/1, nr 88/1, nr 89, nr 90, nr 275/2, nr 324/2, nr 327/1 w obrębie ewidencyjnym 213 tworzące zwarty kompleks o łącznej powierzchni wynoszącej 33,8769 ha, są zlokalizowane przy linii kolejowej nr 102 i zjeździe z obwodnicy na wysokości drogi w ulicy Rolniczej. Grunty stanowią własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/05” działki położone są w terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, przeznaczonych pod zabudowę w ramach parku  technologicznego lub specjalnej strefy ekonomicznej. Istniejąca w dotychczasowych granicach oraz przebiegająca przez nowy teren strefy infrastruktura techniczna zabezpiecza potrzeby potencjalnych inwestorów na wszystkie media.

Na mocy PDFRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 roku.pdf (293,38KB) opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 2243 od dnia 30 grudnia 2016 roku, tereny inwestycyjne w Przemyślu objęte statusem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN posiadają łączną powierzchnię 76,1461 ha.

Powiększenie o nowe tereny specjalnej strefy ekonomicznej w Przemyślu to jedno z działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i powiatu, a tym samym zmniejszenie poziomu bezrobocia.


mapa_strefa.jpeg

Opublikował:  | Data publikacji: 30-12-2016 14:48
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 02-01-2017 13:21