KONKURS WIEDZY NA TEMAT HIV I AIDS W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W PRZEMYŚLU

     Już po raz siódmy z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS dnia 1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu odbył się konkurs wiedzy o HIV i AIDS. Był on formą edukacyjną szkolnego autorskiego programu edukacyjno-profilaktycznego „ Żyję bez ryzyka AIDS”, który rokrocznie realizowany jest w klasach szóstych podczas trzech godzinnych zajęć warsztatowych:

1. „Co powinienem wiedzieć o AIDS?”
2.„ Żyję bez ryzyka AIDS”
3.„ Moja postawa wobec ludzi chorych na AIDS”.

     Dzięki tym zajęciom uczniowie potrafią opisać układ mmunologiczny 
i sposób w jaki jest on niszczony przez wirusa HIV, wyliczyć zagrożenia jakie niesie wirus HIV, wymienić źródła zakażenia wirusem, rozpoznać objawy AIDS, postępować bezpiecznie, wypracować postawę tolerancji wobec ludzi – nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS.
      Podczas konkursu największą wiedzą  wykazali się uczniowie reprezentujący klasę VI b: Nowopolski Bartosz, Mazur Elżbieta i Perucka Małgorzata. Zostali oni zwycięzcami tegorocznego konkursu.
      Publiczność złożona z uczniów szkoły z uwagą słuchała odpowiedzi członków drużyn, reprezentujących poszczególne klasy VI. Była to dla nich kolejna okazja do zdobycia i poszerzenia wiedzy- jak żyć bez ryzyka AIDS.
      Nagrody dla uczestników konkursu ufundowała Rada Rodziców,
a zwycięzcy dodatkowo otrzymali upominki z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, która od wielu lat jest patronem naszej szkoły w edukacji zdrowotnej. Jej pracownicy tradycyjnie już uczestniczą w pracach jury konkursu, a także wspierają nas materiałami poglądowymi z zakresu profilaktyki AIDS.

Źródło: SP Nr 6 w Przemyślu
Dodał: Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

Opublikował(a):  Data publikacji: 08-12-2005 14:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 04-06-2009 11:32

Na skróty