15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

PO WER w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

 

 

 

 

15 listopada Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu rozpoczęła realizację projektu „Nabywanie i podnoszenie kompetencji z języka angielskiego kadry edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+, a współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest wzmocnienie profilu zawodowego 14 nauczycieli poprzez nabycie i podniesienie kompetencji językowych oraz poznanie narzędzi TIK związanych z komunikacją i grafiką. Nowe umiejętności umożliwią uczestnikom projektu nawiązanie współpracy międzynarodowej na platformie eTwinning. Przełoży się to bezpośrednio na podniesienie poziomu kształcenia umiejętności językowych uczniów oraz praktyczne wykorzystanie przez uczniów znajomości języka angielskiego w kontaktach z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie wdrożą się do wykorzystywania narzędzi TIK związanych z komunikacją i grafiką. Zostaną przygotowani do uczestniczenia w życiu współczesnej Europy.  Efektem będzie również wykształcenie u uczniów postawy otwartości na wielokulturowość, dumy z własnego dziedzictwa kulturowego oraz umiejętności pracy w zespole.

Opublikował: Paweł Bugera | Data publikacji: 27-12-2016 12:13
Modyfikował: Paweł Bugera | Data modyfikacji: 27-12-2016 12:14