15 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Komunikat wojewody podkarpackiego w sprawie wystąpienia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w województwie podkarpackim.

W dniu 20 grudnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie województwa podkarpackiego w miejscowości Wapowce, w gminie Przemyśl. Tego samego dnia odbyło się w Urzędzie Miejskim w Przemyślu posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jest to 1. ognisko choroby w woj. podkarpackim, a 5. w tym roku w kraju (pozostałe stwierdzono w woj. lubuskim). Drób i pasza, która mogła zostać skażona zostały zutylizowane, wdrożono procedury oczyszczania i odkażania. Od wczoraj trwają  działania perlustracyjne (przegląd stad) wokół ogniska choroby.

Służby weterynaryjne wdrożyły niezwłocznie w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby  oraz działania dezynfekcyjne, o czym poinformowała Wojewoda Podkarpacki na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w dniu wczorajszym.

W dniu 20 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie Nr 9/2016 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

Ustanowiono w nim 2 obszary zwalczania choroby:

1)  zapowietrzony, o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska tej choroby – w pow. przemyskim;

2)  zagrożony, o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska tej choroby – dotyczy powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.

Określono także zakazy i nakazy, jakie obowiązują w tych strefach przy przemieszczaniu drobiu i produktów z nich pozyskanych (w tym mięsa i jaj konsumpcyjnych), ściółki lub nawozów naturalnych, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem niektóre tereny gmin Przemyśl, Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica, Orły w powiecie przemyskim oraz Rokietnica i Roźwienica w powiecie Jarosławskim.

Hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Źródłem choroby są wysoce chorobotwórcze dla ptaków wirusy mogą przetrwać przez długi czas w środowisku, zwłaszcza w niskiej temperaturze.

Główne objawy kliniczne u drobiu:

 • depresja;
 • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
 • objawy nerwowe;
 •  zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
 • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
 • duszność;
 •  biegunka.

Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek.

Zalecenia WHO

 • Unikanie kontaktu z ptakami niezależnie od tego czy są one zdrowe czy nie.
 • Osoby, które muszą pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniące przed pyłem unoszącym się ze ściółki, a także dbać o higienę.
 • Drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi i zwierzęta nawet po przetworzeniu.
 • Uznano, że drób i jaja ze zdrowych stad znajdujących się jednak na terenach objętych epidemią po przetworzeniu nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 20-12-2016 14:38